Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. Sinds 2020 is iedereen van 1 maart tot 1 oktober van zonsop- tot zonsondergang welkom om hier te wandelen en te genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.


BELANGRIJK: Nieuws over het Corona-virus

Kijk op deze pagina voor het laatste nieuws rondom corona en de gevolgen daarvan voor tuinders.

CORONA MAATREGELEN UPDATE 11 mei 2020
Ook op ons tuinpark geldt dat iedereen op 1.5 meter afstand van elkaar blijft. LET OP: Als dit niet lukt, mag de gemeente de locatie sluiten, voor niet-tuinders maar ook voor tuinders!! Nog een reden om hier heel zorgvuldig mee om te gaan…

Voor Sloterdijkermeer betekent dit alles het volgende:

 • Er zijn geen bestuurszittingen / inloopspreekuren tot in ieder geval 1 juli. Tuinders kunnen altijd hun vraag stellen via bestuur@sloterdijkermeer.nl
 • Aspirant-leden kunnen zich hierdoor op dit moment NIET inschrijven – er volgt bericht indien dit wijzigt en dit zal kenbaar worden gemaakt op de website. Mails sturen om te vragen of de inschrijving wellicht op een andere manier kan, heeft geen zin. Hou  de website in de gaten.
 • De winkel en werf zijn vanaf zaterdag 16 mei weer voor alle producten geopend. De openingstijden zijn van 10 tot 12.00 uur. Vooralsnog blijven zij op woensdag gesloten.
 • Kantine/clubhuis is  tot 1 juli gesloten. 
 • Geen evenementen, kinderactiviteiten en andere bijeenkomsten  tot in ieder geval 1 juli.
 • Alle voorjaarsledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook voor de Bondsvergadering.
 • De werkuren worden vooralsnog uitgevoerd volgens het eerder opgestelde schema.
 • Alle tuinders houden de eigen tuin, pad, heg en de slootkant zoals gebruikelijk bij. De controles door de tuinschouw beginnen in mei
 • Opzeggen van de tuin kan via bestuur@sloterdijkermeer.nl . Je ontvangt dan het opzeggingsformulier en alle informatie over taxatie  en verkoop per mail.
 • Vanaf 1 juni wordt de verkoop van tuinhuisjes weer opgestart, maar de bezichtiging etc. zal op een andere manier worden georganiseerd. Hierover volgt nog nader bericht.  
 • Het tuinpark is open voor wandelaars mits ook hier weer afstand wordt gehouden.

Verder ….
Op de ‘eigen’ tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen, waarbij ook hier de 1.5 meterregel blijft gelden. Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven, dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.
Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in je tuinhuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. Het bestuur kan tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.


Activiteiten

De commissies Uit & Tuin (Sloterdijkermeer) en Natuur & Educatie (Nut & Genoegen) werken samen in de Activiteitencommissie van De Tuinen van Westerpark. Gedurende het hele tuinseizoen organiseren zij activiteiten voor alle tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Op het programma staan dit jaar o.a. ruilmarkten van planten en zaden, bijeenkomsten over vossen, plaagdieren, het Brettenscheg en fermenteren, diverse wandelingen, picknicks en maaltijden, een speciale Dag van Groente en Fruit, de traditionele Open-Tuinendag en het inmiddels al even traditionele Midzomer Muziekfeest, met het leukste open podium van de buurt.

Op de pagina Activiteiten vind je het jaarprogramma.

I.v.m. de corona-uitbraak zijn alle activiteiten in De Tuinen van Westerpark tot 1 juni geannuleerd.


Westerpark wordt groener!
Het actiecomité Westerpark Groen! zet zich in voor een optimale groene ontwikkeling van het terrein van de voormalige ING-gebouwen aan de Haarlemmerweg, inmiddels Westerpark West geheten. Volg de ontwikkelingen op de pagina van Westerpark Groen


Besloten communicatiesysteem en belangrijke informatie tuinders
Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren. Deze formulieren en belangrijke informatie vind je ook hier.


Overlast festival melden
Wie overlast ervaart kan dat eenvoudig online melden bij de gemeente.


Agenda

De meeste activiteiten op ons tuinpark en dat van de buren zijn ook toegankelijk voor niet-tuinders. 

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank