Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. Sinds 2020 is iedereen van 1 maart tot 1 oktober van zonsop- tot zonsondergang welkom om hier te wandelen en te genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.


BELANGRIJK: Hieronder staat het laatste nieuws rondom corona en de gevolgen daarvan voor tuinders.

Update  15 oktober 2020

Aanscherping coronaregels

De Bond van Volkstuinders heeft  nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Deze gelden voor alle tuinparken en dus ook voor Sloterdijkermeer. Bekijk hier de aanpaste maatregelen.

Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober gelden de volgende maatregelen op ons tuinpark:

  • De bestuurszitting van a.s. zaterdag komt te vervallen. Over de volgende (en laatste) bestuurszitting volgt nog nader bericht.
  • Tuinders mogen met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken of met alle mensen die bij het huishouden horen. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 4 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk.
  • De werkuren op zaterdagmorgen kunnen gewoon doorgaan met inachtneming van de basisregels. Gereedschap wordt voor gebruik ontsmet en tuinders werken in kleine groepjes waar voldoende afstand kan worden gehouden.
  • Er wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, dit geldt ook voor bijeenkomsten van commissies en bestuur.
  • De winkel is een publieke binnenruimte  waarvoor van overheidswege dringend geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen. Het bestuur heeft besloten om dit advies te volgen; iedereen die de winkel binnenkomt dient dus een mondkapje te dragen.

    Verder gelden natuurlijk de bekende basisregels: blijf bij klachten thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand van anderen, was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog, vermijd drukte.


Activiteiten

De commissies Uit & Tuin (Sloterdijkermeer) en Natuur & Educatie (Nut & Genoegen) werken samen in de Activiteitencommissie van De Tuinen van Westerpark. Gedurende het hele tuinseizoen organiseren zij activiteiten voor alle tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Op het programma stonden dit jaar o.a. ruilmarkten van planten en zaden, bijeenkomsten over vossen, plaagdieren, het Brettenscheg en fermenteren, diverse wandelingen, picknicks en maaltijden, een speciale Dag van Groente en Fruit, de traditionele Open-Tuinendag en het inmiddels al even traditionele Midzomer Muziekfeest, met het leukste open podium van de buurt.

Vanwege het coronavirus hebben we helaas de reguliere activiteiten moeten staken.
Op de pagina Activiteiten vind je meer informatie.

Leesclub
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, is de leesclub weer actief. Lees meer>


Tuin aangeboden
Op dit moment staan er geen tuinen te koop.


Westerpark wordt groener!
Het actiecomité Westerpark Groen! zet zich in voor een optimale groene ontwikkeling van het terrein van de voormalige ING-gebouwen aan de Haarlemmerweg, inmiddels Westerpark West geheten. Volg de ontwikkelingen op de pagina van Westerpark Groen

Besloten communicatiesysteem en belangrijke informatie tuinders
Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren. Deze formulieren en belangrijke informatie vind je ook hier.


Overlast festival melden
Wie overlast ervaart kan dat eenvoudig online melden bij de gemeente.


Agenda

De meeste activiteiten op ons tuinpark en dat van de buren zijn ook toegankelijk voor niet-tuinders. 

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank