Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. Sinds 2020 is iedereen van 1 maart tot 1 oktober van zonsop- tot zonsondergang welkom om hier te wandelen en te genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Update 1 maart

LAAT JE HOREN! Dien ook een zienswijze in

Veel groen gespin, weinig concrete wol en stiekem een verkeersweg door de parken

Concept Omgevingsvisie 2050
Er ligt weer een plan van de gemeente ter inspraak: de omgevingsvisie 2050. Die moet de oude stadsvisie tot 2040 vervangen. Denk nou niet dat zal mijn tijd wel duren. Dit is echt de moeder van alle plannen. Hieraan moeten, als hij door de gemeenteraad wordt aangenomen, alle volgende plannen van de gemeente getoetst worden, ook die over de volkstuinen. Je kunt nog tot en met 3 maart inspreken.

Een van de vijf strategische keuzes waar het bestuur van uit wil gaan is rigoureuze vergroening. Mooi, denk je dan, dat is vast meegenomen voor ons als tuinders. Maar laat je niet bedotten, als het over de volkstuinen gaat blijkt dat rigoureus vergroenen opeens helemaal niet vanzelfsprekend. De volkstuinen blijken een soort blanco stuk op de kaart waarin ambtenaren en politici vrijelijk hun projecten kunnen plempen.
Als je tuintje en onze mooi volkstuinparken je aan het hart gaan, moet je (weer) in de pen klimmen en je stem laten horen!

Inmiddels hebben De Tuinen van Westerpark – waar Sloterdijkermeer een onderdeel van is namens ons een zienswijze (zo heet die inspraak) ingediend, maar het kan geen kwaad als elke tuinder en bezoeker zijn stem laat horen! Bekijk hier de zienswijze van De Tuinen van Westerpark. En/of laat je inspireren door de zienswijze van Iris. Je kunt deze ook downloaden en al dan niet naar eigen smaak aanpassen.

Mail je zienswijze naar omgevingsvisie@amsterdam.nl of stuur een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam:  Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Doe dit uiterlijk op 3 maart 2021.

LAAT JE STEM HOREN, VOORDAT HET TE LAAT IS!


Bron: Trouw

update 11 december

Wethouder op vingers getikt door gemeenteraad
De gemeenteraad besprak woensdag 9 december de uitvoeringsstrategie volkstuinen. Hierin werd duidelijk dat de commissieleden de insprekers goed hebben begrepen. In duidelijke taal spraken diverse leden zich uit tegen het plan. Zo stelde Jennifer Bloemberg van de PvD dat er “geen enkel draagvlak is voor de plannen en dat deze mensen met een groen en sociaal hart uit de stad jaagt”.

Bloemberg: “Veel beschermde diersoorten vinden een waardevolle plek op de tuinparken, zoals de ransuil of de ijsvogel. Door het nieuwe volkstuinenbeleid van de wethouder, kwam er echter een nieuwe bedreigde diersoort bij: de Amsterdammer die op zoek is naar natuur en rust. en wat krijgen zij ervoor terug? De geldwolf, die jachtig struint langs alle tuintjes en de mensen de stuipen op het lijf jaagt met een hoge tuinhuur.”
Meerdere partijen volgde deze inzet door zich ook uit te spreken tegen de plannen en spraken hun verwondering uit over het proces waarbij de goede plannen vanuit de tuinders zelf niet zijn meegenomen.
De raadsvergadering is terug te luisteren via deze link. De bespreking van het volkstuinenbeleid start bij 58′.

update 9 december

Inspreekavond: indrukwekkend en overtuigend betoog van Amsterdammers met hart voor de stad

Meer dan honderd tuinders en andere betrokkenen maakt donderdag 8 december gebruik van de inspraakavond. Het was een indrukwekkende zitting waarop spreker naar spreker(vanwege corona via het scherm) de commissie Ruimtelijke Ordening helder uitlegde wat er mis is met de plannen van de gemeente.

In opvallend goed voorbereide, ultrakorte  betogen werd het ene na het andere steekhoudende argument tegen de uitvoeringsstrategie aangedragen.
Overtuigend maakten de sprekers duidelijk dat de volkstuinen als geen ander zorgen voor sociale cohesie, voor natuur in de stad, voor verbinding, voor ontmoeting tussen jong en oud.
Keer op keer kregen de commissieleden van een spreker met een persoonlijk verhaal te horen hoe absurd het is om de huren exorbitant te verhogen, het vrijwillige en voor de gemeente goedkope onderhoud van het groen om zeep te helpen, asfaltfietspaden dwars door de tuinen te leggen en met een onbeperkte openbaarheid elke volkstuin tot stadspark om te dopen.
Van half acht tot bijna middernacht luisterde de commissie naar Amsterdammers met hart voor hun tuin en hart voor hun stad.

update.8 december

Wethouder biedt excuses aan

Wethouder Marieke van Doorninck bood maandag 7 december in een gesprek met de voorzitters van alle tuinparken, de Bond, en Eric van der Putten als spreker namens het Alternatieve Plan haar excuses aan voor alle commotie en onrust die is ontstaan over de plannen van de gemeente met de volkstuinen.

Ze erkende dat er sprake is van een vertrouwensbreuk die hersteld moet worden. Mede dankzij de massaal ondertekende petitie, de publiciteit en het Alternatieve Plan maakt ze een pas op de plaats. De wethouder gaf aan opnieuw met de tuinbesturen om tafel te willen en een benadering van onderaf te kiezen.

De (nota van beantwoording) Uitvoeringsstrategie, het beleidsplan van de Bond (Spijkers met Koppen) en het Alternatieve Plan zullen naast elkaar gelegd worden. Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij de huurprijs, het tot 20 procent openbaar maken van de parken en de fietspaden.

De wethouder gaf aan in overleg met de parken tot echt maatwerk te willen komen. Overigens had ze het daarbij nog wel over ‘bepaalde kaders vanuit de gemeente’ en dat het soms zoeken zal zijn. Concreet betekent dit dat de besluitvorming voorlopig is uitgesteld tot februari en dus niet al  in december in de Raad komt.

Komende woensdag bespreekt Van Doornick dit met de raadcommissie bespreken. In de komende weken wil ze met de Bond, afgevaardigden van het Alternatieve Plan en een aantal tuinparken in gesprek. Tussentijds zal er weer een meeting komen met alle tuinparken. Uiteindelijk moet er dan een plan komen waar hopelijk iedereen mee kan leven.

Een enorme stap in de goede richting! Het Alternatieve Plan kwam precies op tijd.

 

Schoffel de tuinders niet onder – update 6 december

Een beter alternatief

De petitie ‘Behoud de Amsterdamse Volkstuinen’ is 25.000 keer getekend, er is veel aandacht geweest in de pers (zie overzicht hieronder), veel tuinders hebben mails gestuurd aan de gemeenteraadsleden om hun ongerustheid over de huurverhoging en de plannen over openbaarheid en doorgaande fietspaden te laten weten.

Een beter alternatief
De besturen van verschillende tuinparken kwamen met een beter alternatief voor dit gemeentelijk volkstuinenbeleid. Dit plan ‘‘Een beter alternatief‘ is toegezonden aan wethouder Marieke van Doorninck en de gemeenteraadsleden van de Commissie Ruimtelijke Ordening. Van Doorninck gaat op maandag 7 december het gesprek aan met de tuinparkbesturen en de Bond. Wij zullen hier uiteraard ook aan deelnemen.

Beeldmateriaal voor postertjes, mondkapjes, postings sociale media
De afbeeldingen kunnen worden gebruikt als bijvoorbeeld een beeld op een mondkapje of om te printen en achter je raam te bevestigen.

Lees hier uitgebreidere informatie over de plannen van de gemeenten, alle al genomen acties, hoe je het beeldmateriaal kunt downloaden en wat jij nu verder nog kunt doen.

IN DE MEDIA

 • Parool Huurverhoging volkstuinen voorlopig van de baan
 • NH Nieuws Protest tegen openstellen Amsterdamse volkstuinen: verstoort de natuur (opnames en interviews op Sloterdijkermeer)
 • Parool Investeer in cohesie: Blijf van tuinparken af
 • RTL Nieuws Gerards volkstuintje wordt bijna tien keer zo duur door plannen gemeente
 • Hart van Nederland Amsterdamse moestuin wordt onbetaalbaar
 • Telegraaf Amsterdam maakt volkstuin tot 700 procent duurder
 • NOS Volkstuinen onder druk door woningbouw en hoge huren. “Ik verkoop de boel maar”
 • Nieuwsuur Zonder die huurverhoging was ik wel gebleven
 • Parool Wethouder: lagere huur volkstuinen bespreekbaar
 • Trouw Enorme huurverhoging dreigt voor Amsterdamse volkstuinders
 • NRC Aanval op de ziel van volkstuinen
 • Een Vandaag  Tuinders vrezen dat volkstuinen moeten wijken voor nieuwbouw
 • Parool Wil Amsterdam kwetsbaren naar Zaanstad of Almere jagen?
 • Volkskrant Teun van der Keuken: Groen Links blijf van de volkstuinen af
 • Twitter Wilt u meer of minder golfbanen in Amsterdam? (En nog veel meer op twitter)
 • Gemeente Amsterdam Huurverhoging volkstuinparken  gesprek van de dag
 • AT5 Ruim 20000 handtekeningen tegen huurverhoging voor volkstuintjes
 • Parool Volkstuinders over huurexplosie” ‘Deze verhoging is me te gortig
 • Broadcast Amsterdam Waiting for gardens post nl& jabs (Engelstalig radio-item)
 • Westkrant Storm van protest tegen huurverhoging volkstuinparken
 • Parool Partij voor de tuintjes (ingezonden brief)

Activiteiten

De commissies Uit & Tuin (Sloterdijkermeer) en Natuur & Educatie (Nut & Genoegen) werken samen in de Activiteitencommissie van De Tuinen van Westerpark. Gedurende het hele tuinseizoen organiseren zij activiteiten voor alle tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Op de pagina Activiteiten vind je meer informatie.


Besloten communicatiesysteem en belangrijke informatie tuinders
Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren. Deze formulieren en belangrijke informatie vind je ook hier.


Agenda

De meeste activiteiten op ons tuinpark en dat van de buren zijn ook toegankelijk voor niet-tuinders. 

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank