Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. Sinds 2020 is iedereen van 1 maart tot 1 oktober van zonsop- tot zonsondergang welkom om hier te wandelen en te genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Bekijk hier de versierde lanen van jarig Sloterdijkermeer

 

 

Tuin aangeboden

Er is op dit moment een tuin in de verkoop. Reageren kan tot uiterlijk 7 oktober. Kijk hier voor meer informatie.


DE TOEKOMST VAN SLOTERDIJKERMEER

Update 12 juli
RED HET WESTERPARK – DE RAAD HEEFT BESLOTEN

Aanpassing Omgevingsvisie 2050 voor de bus/tramverbinding door het Westerpark

Donderdagavond werd in de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2050 aangenomen. Het Westerpark kwam daarbij veelvuldig ter sprake, onze stem is doorgedrongen tot de Stopera. Er waren meerdere amendementen over het Westerpark.

Uiteindelijk werd een amendement aangenomen om op enkele plekken de tekst en kaartmateriaal over de OV-verbinding dwars door het Westerpark in de Omgevingsvisie aan te passen.
Maar het besluit is vaag en het houdt in dat de OV-verbinding tussen Bos en Lommer en Haven Stad onderzocht moet worden. Het is echter onduidelijk wanneer dat dan moet gebeuren. Daarmee blijft dus ook het risico bestaan dat op zich geschikte alternatieve tracé’s in de tussenliggende periode onmogelijk worden door andere bouwplannen!
Wethouder van Doornick beargumenteerde dat je niet een grote nieuwe wijk kan bouwen zonder te zorgen voor goede verbindingen. Daar zijn wij het allicht mee eens, maar we bepleiten alternatieve routes die het groen heel houden!
Verder deed de wethouder erg luchtig over ‘een streepje op de kaart’  en sprak ze nergens over de betekenis van het bestaande groen waar dat ‘streepje’ dwars doorheen getrokken is. Ongelooflijk.
Het belang van goed (en extra) groen voor diezelfde grote nieuwe wijk werd niet genoemd Er waren geen voorstellen ingediend om het Westerpark te vergroten.

BEKIJK HIER DE BEHANDELING VAN DE AMENDEMENTEN IN DE RAAD

Het aangenomen amendement is een eerste stap.
Maar het betekent ook dat het scenario dwars door het park nog altijd boven ons hoofd hangt. Zo ook de fietssnelwegen. Krachtige amendementen om de bus/tram verbinding in het Westerpark en ook de (fiets)verbindingen door de Amsterdamse tuinparken sowieso te schrappen hebben het helaas niet gehaald.

Het blijft dus zaak steeds de vinger aan de pols te houden en alert te blijven op alle plannen in en rond het Westerpark. We verwachten dat het Integraal Raamwerk Haven Stad na de zomer afgerond zal worden. Het kan zomaar zijn dat de snelwegen voor fiets, bus en tram hierin zomaar weer oppoppen …

Dank aan iedereen die aan onze Red het Westerpark oproepen gehoor heeft gegeven.

Zegt het voort zegt het voort
Deze strijd is nog niet gestreden, de petitie blijft daarom in de lucht. Blijf het onder de aandacht brengen bij vrienden, bekenden en iedereen die het Westerpark een warm hart toedraagt, deel het op FB en Twitter #redhetwesterpark
Red het Westerpark – Teken de petitie!

ER IS EEN PERFECT ALTERNATIEF

Wij blijven ons inzetten voor een perfect alternatief waarbij:

  • het Westerpark niet aan stukken wordt gesneden door snelfietswegen en OV-banen
  • het Westerpark niet wordt verkleind maar vergroo
  • de rust en ruimte voor mens, plant en dier behouden blijft
  • naar de inspraak en participatie wordt geluisterd
  • eerdere raadsbesluiten en moties worden uitgevoerd.

AANGENOMEN AMENDEMENT
Lees hier het aangenomen amendement

NIET AANGENOMEN AMENDEMENTEN
Lees hier het amendement dat het niet gehaald heeft over de OV-baan in het Westerpark
Lees hier het amendement dat het niet gehaald heeft over de (fiets)verbindingen door tuinparken.

VOLG HET NIEUWS RONDOM DE PLANNEN VAN DE GEMEENTE

Lees hier uitgebreidere informatie over de plannen van de gemeenten, alle al genomen acties, hoe Sloterdijkermeer en andere parken hierover in de media komen en wat jij nu verder nog kunt doen.

  In de media

Red het Westerpark

  • AT5 Fietssnelwegen en mogelijke ov-verbinding door het Westerpark: “Als je nu niet ingrijpt ben je te laat”
  • Westkrant Protest tegen plannen OV en fietspaden door volkstuinen Westerpark
  • Parool Huurverhoging volkstuinen voorlopig van de baan
  • Westkrant Nemoland in Westerpark mag toch blijven

Lees hier meer nieuws over de toekomst van onze volkstuinen.Activiteiten

De commissies Uit & Tuin (Sloterdijkermeer) en Natuur & Educatie (Nut & Genoegen) werken samen in de Activiteitencommissie van De Tuinen van Westerpark. Gedurende het hele tuinseizoen organiseren zij activiteiten voor alle tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Op de pagina Activiteiten vind je meer informatie.

Kwekerij Groen Genoegen
Misschien wel het best verborgen geheim van De Tuinen van Westerpark: kwekerij Groen Genoegen. Een kleinschalige biologische kwekerij waar buurgenoten en tuinders welkom zijn. De kwekerij zit vlak bij de hoofdingang van Nut & Genoegen. >lees verder

Toolkit voor stokers

Heerlijk romantisch zo’n houtvuurtje, vooral na een dagje zwoegen in de tuin, wijntje erbij, mmm. Wie stookt er niet wel eens een blokje hout in de barbecue op een kille zomeravond of steekt het houtkachteltje in het huisje aan?  Helaas is dat wel heel slecht voor de gezondheid. Een toolkit stoken helpt de schadelijke gevolgen beperken. Lees hier wat je kunt doen.


Besloten communicatiesysteem en belangrijke informatie tuinders

Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren. Deze formulieren en belangrijke informatie vind je ook hier.


Agenda

De meeste activiteiten op ons tuinpark en dat van de buren zijn ook toegankelijk voor niet-tuinders. 

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank