De inschrijving als nieuwe tuinder is weer geopend. Welkom!

Tuinder worden op Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer

 1. INSCHRIJVEN ALS ASPIRANT-LID

Inschrijven kan dit jaar vanaf 1 maart tot uiterlijk  zaterdag 5 november 2022. Inschrijvingen die na deze datum zijn ontvangen of compleet gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Wachtlijst
Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer heeft een erg lange wachtlijst (meer dan 800 aspirant-leden). Jaarlijkse komen er slechts een beperkt aantal tuinen vrij. Op dit moment moet zijn  de wachttijden meestal 10 tot 12 jaar. Over 10 jaar zijn deze wachttijden, gezien  de lengte van de wachtlijst, hoogstwaarschijnlijk opgelopen. 

Hoe in te schrijven?

 • Allereerst moet je je goed realiseren dat je je inschrijft voor een tuin om te tuinieren. Dat betekent dat je tijd, interesse en passie moet hebben hiervoor. Dat betreft zowel het tuinieren in je eigen tuin maar ook tuinieren in de gemeenschappelijke en voor publiek toegankelijke delen van ons tuinpark. Qua tijd moet je rekening houden met minstens 8 uur per week in het tuinseizoen – maar als je tuinieren leuk vindt zul je dat uiteraard niet erg vinden.
 • Vervolgens moet je, als je dat nog niet bent, eerst lid worden van de Bond van Volkstuinders (BVV). Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven, moeten er rekening mee houden dat ze alleen een tuin kunnen krijgen toegewezen wanneer ze woonachtig zijn in de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel.
 • Nadat je het BVV lidmaatschapsnummer hebt ontvangen, kun je je inschrijven bij de tuinparken die aangesloten zijn bij de BVV, waaronder Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer.  
 • Het inschrijfformulier je hier downloaden.
 • Vul het inschrijfformulier volledig in en onderteken dit. Met ondertekening verklaart het aspirant-lid zich akkoord met de reglementen VVS. Dit reglement is ook te vinden op de website.
 • Maak 25 € inschrijfgeld VVS over t.n.v. Bond van Volkstuinders
  Rekeningnummer NL64 RABO 0192 3991 79 o.v.v. ‘Inschrijving [NAAM van aspirant-lid’]
 • Het ingevulde formulier + bewijs van betaling + kopie paspoort of ID-kaart (BSN nummer en foto doorstrepen) mail je als pdf naar inschrijving.sloterdijkermeer@gmail.com
 • We sturen je binnen 4 weken na ontvangst van een complete inschrijving, de bevestiging van inschrijving per mail. Bewaar deze bevestiging en het rangnummer dat daarop staat goed – je hebt het nodig wanneer je belangstelling hebt voor toewijzing van een tuin. Heb je na 4 weken niks ontvangen, neem dan even contact op via bovenstaand emailadres. Het kan zijn dat er iets fout is gegaan.
 • Inschrijvingen die na 5 november 2022 worden ontvangen of compleet gemaakt worden niet meer in seizoen 2022 in behandeling genomen.
 • Zorg in de periode dat je op de wachtlijst staat steeds voor tijdige betaling van de jaarlijkse contributie aan de Bond van Volkstuinders. Bij niet-tijdige betaling vervalt namelijk het lidmaatschap van de BVV en daarmee ook de inschrijving bij Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer
 1. TOEWIJZING VAN EEN TUIN EN TUINHUIS
 1. Toewijzing van een tuin kan alleen via het bestuur van de tuinvereniging en volgens de beschreven procedures (zie ook onder). Onderhandse verkoop tussen vertrekkende en komende tuinder is niet toegestaan.
 2. Zodra er een tuin vrijkomt, zal dit worden gepubliceerd in het publicatiekastje naast de voordeur van het clubhuis en zal dit op deze website hier kenbaar worden gemaakt – samen met de deadline om te reageren, de vastgestelde prijs en eventuele bijzonderheden. Hou dit dus zelf in de gaten!
 3. Vrijkomende tuinen worden gepubliceerd rond de datum van een spreekuur van bestuur en commissies.  Wanneer je dus altijd op de datum en tijdstip van de bestuurszitting checkt, mis je geen enkele tuin. Die data zijn:

Data spreekuur van bestuur en commissies:

06/04/2022 19.30-20.30

20/04/2022 19.30-20.30

04/05/2022 19.30-20.30

18/05/2022 19.30-20.30

01/06/2022 19.30-20.30

15/05/2022 19.30-20.30

06/07/2022 19.30-20.30

20/07/2022 19.30-20.30

03/08/2022 19.30-20.30

17/08/2022 19.30-20.30

07/09/2022 19.30-20.30

21/09/2022 19.30-20.30

01/10/2022 10.30-11.30

15/10/2022 10.30-11.30

05/11/2022 10.30-11.30

4. Degenen die belangstelling hebben en zich in 2017 of daarvoor hebben ingeschreven als aspirant-lid bij Sloterdijkermeer, kunnen een mail sturen naar verkooptuinen.sloterdijkermeer@gmail.com
N.B.We begrijpen heel goed dat iedereen graag een tuin wil hebben; toch willen we jullie verzoeken om geen ‘kansloze’ mails te sturen. Aspirant-leden die minder dan 5 jaar staan ingeschreven zullen vrijwel zeker andere aspirant-leden voor zich vinden en zullen dus nog wat geduld moeten hebben (wat overigens een hele goede, zo niet onmisbare eigenschap is voor een tuinder). Mochten er onverwacht geen aanmeldingen zijn van aspirant-leden uit 2016 en daarvoor, dan zal de tuin opnieuw worden aangeboden; ook aan de aspirant-leden die korter staan ingeschreven.

5. In de onderwerpregel van de mail vermeld je 

 • het jaar van inschrijving bij Sloterdijkermeer – dit staat ook op je inschrijfformulier
 • de naam van het aspirant-lid

adres van de tuin (van belang als er meerdere tuinen tegelijkertijd worden aangeboden)

6. In de mail vermeld je je mobiele telefoonnummer en je inschrijfnummer van de Bond van Volkstuinders.
7. Wanneer er meerdere tuinen tegelijkertijd worden aangeboden, stuur je voor iedere tuin waar je belangstelling voor hebt een aparte mail.
8. Vervolgens worden 6 aspirant-leden die het langste op de wachtlijst staan uitgenodigd voor bezichtiging op een nader te bepalen datum en tijdstip. Zij ontvangen ook het taxatierapport van te voren. Degenen die worden uitgenodigd mogen 1 persoon meenemen bij de bezichtiging.
9. De tuin wordt toegewezen aan de belangstellende met de langste wachttijd (en voldoet aan de andere vereisten m.n. geen contributie-achterstand hebben). Wanneer geen enkele van de uitgenodigde aspirant-leden uiteindelijk belangstelling heeft dan worden de volgende 6 belangstellenden uitgenodigd (etc.).
10. Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven, moeten er rekening mee houden dat ze alleen een tuin krijgen toegewezen wanneer ze, op het moment van toewijzing, woonachtig zijn in de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel.

N.B. Mocht je individueel de tuin willen bekijken? Dit kan alleen vanaf het pad. Het is, zonder toestemming van de tuinder, niet toegestaan tuinen te betreden. 

 1. NA TOEWIJZING VAN EEN TUIN

Bij toewijzing van een tuin, word je eigenaar van het huisje en van de planten maar je huurt de grond van de tuinvereniging d.m.v. de betaling van een jaarlijkse contributie. De prijs van het huisje en planten wordt bepaald middels voorafgaande taxatie en varieert dus al naargelang de staat van het huisje en tuin. Per jaar ben je daarnaast nog ongeveer 700 tot 800 euro kwijt aan huur van de tuin, watergeld, verzekering, onderhoudsbijdragen en bijdragen aan de verenigingsactiviteiten. 

Je mag van 1 april t/m eind oktober op de tuin slapen. Winterbewoning is alleen mogelijk met toestemming van het bestuur. De huisjes hebben geen elektriciteit, wifi en gasaansluiting maar ze zijn in de zomer wel aangesloten op de (koud)waterleiding. Je kunt flessengas kopen in de winkel van ons tuinpark om b.v. te koken of voor warm water. Ook leggen veel tuinders zonnepanelen op hun dak voor verlichting of een kleine koelkast.

Als tuinder ben je lid van een vereniging waar alle werkzaamheden door vrijwilligers wordt gedaan. Van de tuinders wordt gevraagd en verwacht dat ze, naast het onderhouden van hun eigen tuin en huisje, ook hun bijdrage in tijd leveren aan het reilen en zeilen van ons tuinpark en het goed onderhouden daarvan. Dit betekent dat je in ieder geval vijf zaterdagochtenden tijdens de verplichte werkuren meehelpt bij het onderhoud van het algemeen groen. Er is echter veel meer werk te doen dan alleen op zaterdagmorgen; we zijn dan ook blij wanneer je, naast deze werkuren, ook inzet voor de vele andere werkzaamheden.