De inschrijving als nieuwe tuinder is weer geopend. Welkom!

Tuinder worden op Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer

 1. INSCHRIJVEN ALS ASPIRANT-LID

Inschrijven kan dit jaar vanaf 2 maart tot uiterlijk  zaterdag 2 november 2024. Inschrijvingen die na deze datum zijn ontvangen of compleet gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Wachtlijst
Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer heeft een erg lange wachtlijst (van bijna 1000 aspirant-leden). Jaarlijks komen er slechts een beperkt aantal tuinen vrij. Op dit moment bedrgaen de wachttijden acht tot twaalf jaar. Over tien jaar zijn deze wachttijden, gezien de lengte van de wachtlijst, hoogstwaarschijnlijk opgelopen. 

Hoe in te schrijven als aspirant-lid?

 • Allereerst moet je je goed realiseren dat je je inschrijft voor een tuin om te tuinieren. Dat betekent dat je tijd, interesse en passie moet hebben hiervoor. Dat betreft zowel het tuinieren in je eigen tuin maar ook tuinieren in de gemeenschappelijke en voor publiek toegankelijke delen van ons tuinpark. Qua tijd moet je rekening houden met minstens acht uur gemiddeld per week, maar als je tuinieren leuk vindt zul je dat uiteraard niet erg vinden.
 • Vervolgens moet je, als je dat nog niet bent, eerst lid worden van de Bond van Volkstuinders (BVV). Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven, moeten er rekening mee houden dat ze alleen een tuin kunnen krijgen toegewezen wanneer ze woonachtig zijn in de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Almere Ouder-Amstel, Diemen of postcode Badhoevedorp
 • Nadat je het BVV lidmaatschapsnummer hebt ontvangen, kun je je inschrijven bij de tuinparken die aangesloten zijn bij de BVV, waaronder Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer.  
 • Het inschrijfformulier kun je hier downloaden.
 • Vul het inschrijfformulier volledig in en onderteken dit. Met ondertekening verklaart het aspirant-lid zich akkoord met de reglementen VVS. Dit reglement is ook te vinden op de website.
 • Maak 25 € inschrijfgeld VVS over t.n.v. Bond van Volkstuinders
  Rekeningnummer NL64 RABO 0192 3991 79 o.v.v. ‘Inschrijving Sloterdijkermeer + [NAAM van aspirant-lid’]
 • Het ingevulde formulier + bewijs van betaling + kopie paspoort of ID-kaart (BSN nummer en foto doorstrepen) mail je als pdf naar inschrijving.sloterdijkermeer@gmail.com
 • We sturen je binnen 4 weken na ontvangst van een complete inschrijving, de bevestiging van inschrijving per mail. Bewaar deze bevestiging en het rangnummer dat daarop staat goed – je hebt het nodig wanneer je belangstelling hebt voor toewijzing van een tuin. Heb je na 4 weken niks ontvangen, neem dan even contact op via bovenstaand e-mailadres. Het kan zijn dat er iets fout is gegaan.
 • Inschrijvingen die na 2 november 2024 worden ontvangen of compleet gemaakt worden niet meer in seizoen 2024 in behandeling genomen.
 • Let op! Je ontvangt ieder jaar in januari een factuur voor de jaarcontributie van de BVV (per mail). Zorg voor tijdige betaling daarvan. Bij niet-tijdige betaling vervalt namelijk het lidmaatschap van de BVV maar daarmee ook de inschrijving bij Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer. Het inschrijfgeld (25 €) aan Sloterdijkermeer is eenmalig.

  VERKOOP TUINEN

Voor tuinseizoen 2024 is de toewijzing en verkoop van vrijkomende tuinen als volgt geregeld: 

 • Als er een tuin in de verkoop is dan wordt dit gepubliceerd in het publicatiebordje naast de voordeur van het clubhuis, uiterlijk een paar dagen voor de zaterdag dat er bezichtigd kan worden (zie de data onder ‘Data bezichtiging en intekening’).
 • Vrije bezichtiging van de tuin is van 10:00 tot 13:00 uur op de zaterdag VOOR de datum van het intekenen op de tuin tijdens het inloopspreekuur. Aanmelden voor bezichtiging is niet nodig.
 • Intekening voor de vrijkomende tuin is vervolgens een aantal dagen later tijdens het inloopspreekuur.
 • Bezichtiging en intekening zijn dus niet meer op 1 dag. Dit geeft de nieuwe tuinders even de tijd om goed na te denken of ze de tuin willen en of ze het werk dat daarmee samenhangt ook aankunnen.
 • Check de data onderaan voor bezichtiging en intekening

Publicatie van de tuin

Wanneer een tuin in de verkoop komt wordt dit gepubliceerd op het publicatiebordje naast de voordeur van het clubhuis. Het wordt NIET meer, zoals tijdens de coronajaren, op de website gezet. Het betekent dus dat je voortaan weer enige moeite moet doen en moet langsfietsen om te kijken of er tuinen in de verkoop zijn. Voordeel is dat je dan gelijk weer ons mooie tuinpark kunt bezoeken.

Bezichtiging van de tuin

Bezichtigingen worden gehouden tussen 10:00 en 13:00 uur op de zaterdag VOOR de datum van de inloopspreekuren (zie onder).  Bezichtiging is voor iedereen vrij; je hoeft je dus niet meer aan te melden.

De tuin wordt een paar dagen voor de datum van de bezichtiging gepubliceerd. Wanneer je op de ochtend van de bezichtiging checkt of er tuinen te koop zijn, dan mis je geen enkele vrijkomende tuin. Noteer dus deze data (zie onder)!

Intekenen voor de tuin

Heb je vervolgens definitief belangstelling voor deze tuin dan kun je je op de datum van het inloopspreekuur hiervoor een intekenformulier invullen en indienen bij “verkoop tuinen” in de kantine van ons clubgebouw.

Zorg dat je op de inloopspreekuren uiterlijk om 11:15 (zaterdag) respectievelijk 20:15 (woensdag) het formulier hebt ingeleverd – dan sluit de intekening. Ongeveer 5 tot 10 minuten na sluiting van de wordt bekend gemaakt aan wie de tuin is toegewezen. Zorg dat je hierbij aanwezig bent. Zo niet, dan wordt de tuin toegewezen aan de eerstvolgende.

Waardebepaling

De (verkoop)waarde is bepaald aan de hand van de bedragen en systematiek zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Volkstuinders (bondsvergadering). Vervolgens is dit vastgelegd in het rapport van de waardebepaling. Het rapport is GEEN bouwkundige boordeling. Wil je dit wel? Dan raden we je aan om na toewijzing maar voor overdracht de bouwkundige staat te (laten) onderzoeken. Ook kun je eventueel bij bezichtiging iemand meenemen.

Een afschrift van het rapport van de waardebepaling van tuinhuis en beplanting ligt op de datum van de bezichtiging en de datum van het inloopspreekuur ter inzage in de kantine van ons clubgebouw. Je kunt hier eventueel foto’s van nemen zodat je thuis dit nog kunt nalezen.

Overig

Neem op de datum van het inloopspreekuur svp de volgende informatie mee:

 • Je ID-kaart of rijbewijs zodat we, bij toewijzing, direct je gegevens als aspirant-lid kunnen verifiëren. 
 • Het lidnummer van de BVV en het inschrijfnummer van Sloterdijkermeer.

Data bezichtiging en intekening

Bezichtiging tussen 10:00 en 13:00

 

Intekenen op inloopspreekuur

Zaterdag 30 maart

Zaterdag 6 april tussen 10:30 en 11:15

Zaterdag 13 april

Zaterdag 20 april tussen 10:30 en 11:15

Zaterdag 27 april

Woensdag 1 mei tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 11 mei

Woensdag 15 mei tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 1 juni

Woensdag 5 juni tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 15 juni

Woensdag 19 juni tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 29 juni

Woensdag 3 juli tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 15 juli

Woensdag 17 juli tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 3 augustus 

Woensdag 7 aug. tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 17 augustus

Woensdag 21 aug. tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 31 augustus

Woensdag 4 sept. tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 14 september

Woensdag 18 sept. tussen 19:30 en 20:15

Zaterdag 28 september

Zaterdag 5 okt. tussen 10:30 en 11:15

Zaterdag 12 oktober

Zaterdag 19 okt. tussen 10:30 en 11:15

Zaterdag 26 oktober

Zaterdag 2 nov. tussen 10:30 en 11:15

 1. Toewijzing van een tuin kan alleen via het bestuur van de tuinvereniging en volgens de beschreven procedures. Onderhandse verkoop tussen vertrekkende en komende tuinder is niet toegestaan.

N.B. Mocht je individueel de tuin willen bekijken? Dit kan alleen vanaf het pad. Het is, zonder toestemming van de tuinder, niet toegestaan tuinen te betreden. 

NA TOEWIJZING VAN EEN TUIN

Bij toewijzing van een tuin, word je eigenaar van het huisje en van de planten, maar de grond wordt je, als lid van onze vereniging, ter beschikking gesteld om te tuinieren tegen betaling van een jaarlijkse contributie. De prijs van het huisje en planten wordt bepaald middels voorafgaande taxatie en varieert dus al naargelang de staat van het huisje en tuin. Per jaar ben je daarnaast nog ongeveer 800 tot 850 euro kwijt aan doorberekening grondhuur, watergeld, verzekering, onderhoudsbijdragen en bijdragen aan de verenigingsactiviteiten. 

Je mag van 1 april t/m eind oktober op de tuin slapen. Winterbewoning is alleen mogelijk met toestemming van het bestuur. De huisjes hebben geen elektriciteit, wifi en gasaansluiting maar ze zijn in de zomer wel aangesloten op de (koud)waterleiding. Je kunt flessengas kopen in de winkel van ons tuinpark om b.v. te koken of voor warm water. Ook leggen veel tuinders zonnepanelen op hun dak voor verlichting of een kleine koelkast.

Als tuinder ben je lid van een vereniging waar alle werkzaamheden door vrijwilligers wordt gedaan of geregeld. Alle tuinders dragen dan ook bij aan het reilen en zeilen van ons tuinpark en het goed onderhouden daarvan. Dit betekent dat je in ieder geval vijf zaterdagochtenden tijdens de werkuren meehelpt bij het onderhoud van het algemeen groen. Er is echter veel meer werk te doen dan alleen op zaterdagmorgen. We rekenen er dan ook dat je je, naast of in plaats van deze werkuren, ook inzet voor de vele andere werkzaamheden.