Multifunctioneel (groen) gebouw in de aanbieding

Op tuinpark Sloterdijkermeer staat een stenen gebouw van ca. 60 m2, aan alle kanten omgeven door een, gedeeltelijk verwaarloosde, tuin. Het gebouw doet de laatste tijd alleen dienst als opslag van oud materiaal en de tuin wordt (nu nog) voor een deel gebruikt.

Het gebouw kenmerkt zich door achterstallig onderhoud. Het dak is toe aan vervanging c.q. ingrijpend herstel. Muren, ramen, deuren en vloeren moeten worden hersteld en of worden opgeknapt. Het aanwezige toilet (dat wel is aangesloten op het riool) en keukenblok zijn ook aan vernieuwing toe. Er is water, maar geen elektriciteit – individuele tuinders hebben dit ook niet en velen van hen betrekken energie via zonne- of daglichtpanelen. Uitgangspunt is dat bij herstel en opknapbeurt zoveel mogelijk met duurzame, zo mogelijk gerecyclede materialen wordt gewerkt; en dat gebouw en tuin ecologisch verantwoord worden gebruikt.

Mogelijkheden
Het gebouw (dat oorspronkelijk een boerderij is geweest) is te groot voor een tuinhuis (is zo ook niet geregistreerd). Het bestuur van Sloterdijkermeer onderzoekt de mogelijkheden om het te laten functioneren als ruimte voor activiteiten die passen bij die van een volkstuinvereniging. We denken dan aan op het publiek gerichte activiteiten op het gebied van:

 • natuur en/of
 • milieu en/of
 • creativiteit; zoals workshops beeldende kunsten, de oerkunst van het bouwen, muziek, dans en theater; ook kan de ruimte worden gebruikt als atelier(s) en/of
 • voor gerichte ontspanning, zoals yoga

Het gebouw mag in ieder geval niet als woning, commercieel bedrijf of galerie worden gebruikt.

De omliggende tuin biedt veel mogelijkheden, bijvoorbeeld om buiten te ontspannen en creëren. Ook om bloemen, kruiden en fruit te kweken voor thee, eigengemaakte jams en andere producten voor gebruik van workshopdeelnemers, maar mogelijk ook ter verkoop aan passerende wandelaars, in een toekomstig winkeltje, of theeschenkerij.

We zoeken naar een organisatie, of een collectief (bij voorkeur uit Amsterdam-West), die het gebouw voor eigen rekening en risico wil opknappen (al dan niet met hulp van vrijwilligers) en uiteindelijk huren.

Een en ander gebeurt op basis van een door het bestuur van Sloterdijkermeer goed te keuren projectvoorstel / activiteitenplan, herstel- en inrichtingsplan en een exploitatieplan, die weer de basis vormen voor het huurcontract voor een periode van 5 tot 10 jaar (waarin in ieder geval de kosten voor grondhuur, opstalverzekering, water en rioolrechten zijn opgenomen; waarbij Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer verantwoordelijk is voor casco-onderhoud). De huur zal (mede afhankelijk van de verzekeringspremie) ca. € 800,– tot € 1100,– per jaar bedragen.

Na afloop van de huurperiode wordt het eigendom van de investeringen aan het gebouw overgedragen aan de vereniging. De eerste huurperiode wordt daarom bepaald afhankelijk van de plannen voor herstel, inrichting en exploitatie. De huurovereenkomst kan worden verlengd als het project naar wederzijdse tevredenheid draait, waarbij een nieuwe huursom kan worden overeengekomen. Bij tussentijdse opzegging van de huur zal een vergoedingsregeling voor het geïnvesteerde materiaal worden bepaald.

Belangstelling? Meld je uiterlijk vrijdag 10 januari aan voor een nog te plannen informatiebijeenkomst in januari 2020. Voor vragen over de procedure: neem contact op met Katrien de Klein via coordinator.extern@sloterdijkermeer.nl of bel 06-29513892.

Eisen projectvoorstel / activiteitenplan, herstel- en inrichtingsplan, exploitatieplan

Projectvoorstel / activiteitenplan

Een beschrijving met daarin ten minste de volgende onderwerpen:

 • visie op, ideeën over en uitgangspunten voor het gebruik van het gebouw en de tuin daaromheen
 • doel en doelgroep
 • een meerjarenplan voor het gebruik en beheer van het gebouw en de grond
 • visie op de relatie met tuinpark Sloterdijkermeer (c.q. De Tuinen van Westerpark) en met de omliggende buurten
 • de rechtspersoon, die verantwoordelijk is voor herstel en exploitatie

Herstel- en inrichtingsplan

 • tekening van aanpak van casco en inrichting
 • globale opsomming van ingrepen aan casco en inrichting; lijst van de te gebruiken materialen; investerings-raming
 • inzicht in inzet van vrijwilligers en vaklieden

Exploitatieplan

 • een inschatting van kosten voor aanpak van casco en inrichting van het gebouw en de grond, met een overzicht van de wijze waarop investeringen kunnen worden gefinancierd
 • activiteitenplan met benodigd budget en hoe dit te financieren
 • eventueel: overzicht diverse geldstromen

Tuinpark Sloterdijkermeer is een van De Tuinen van Westerpark,

Sloterdijkerweg 20, 1014 CB     www.sloterdijkermeer.nl

 

Planning

stappen planning
informatiebijeenkomst januari 2020 (aanmelden voor 10 januari)
verslag informatiebijeenkomst januari 2020
einde gelegenheid voor het stellen van schriftelijke vragen 1 februari 2020
antwoorden op schriftelijke vragen 9 februari 2020
uiterste datum voor het indienen van projectvoorstel / activiteitenplan, herstel- en inrichtingsplan en exploitatieplan 14 maart 2020
presentatie inschrijvers (optioneel) 27 maart 2020
besluit bestuur Sloterdijkermeer voor 30 april 2020
eventueel: nadere consultatie van leden mei 2020