De tuinparken openen zich ook naar de buurt…

Sinds 2011 wordt, op initiatief van het bestuur, door wat inmiddels de commissie Uit&Tuin is, geprobeerd tuinders, buurt- en wijkbewoners en stadgenoten in ons park bij elkaar te brengen. Zodat niet alleen wijzelf, maar ook stedelingen zonder tuin, speciale doelgroepen als ouderen, (geestelijk en lichamelijk) gehandicapten, jongeren, en nieuwkomers in de buurt kunnen profiteren van de ontspannende en gezonde werking van het groen (en de daarin verblijvende dieren) in de omgeving.

We organiseren (tegenwoordig veel in samenwerking met de commissie Natuur & Educatie van onze buren van Nut en Genoegen) lezingen op het gebied van alles wat groeit, bloeit en krioelt in het park en daaromheen, informatieve wandeltochten, picknicks met zoveel mogelijk zelfgekweekte groentes en fruit, maar ook kleine concerten en muziekfeesten.

Nu in de oprukkende stad het bestaansrecht van dit groen niet meer vanzelfsprekend is, zoeken we aansluiting bij de buurttuinen, m.n. Nut&Genoegen en organisaties als Nemoland en Vrienden van Westerpark. En gaan we nog actiever aan de slag met de vraag hoe we bewoners van buiten welkom kunnen heten in ons clubhuis en de openbare gedeeltes van het park.

In de agenda en in het activiteitenoverzicht 2019  vindt u een  overzicht van de activiteiten. Van elke activiteit wordt tijdig een gedetailleerde aankondiging gepost op deze site, buitenborden, in de pers en via berichten aan mensen en organisaties die zich hiervoor hebben aangemeld.

Vragen en suggesties kunnen gemaild naar uitentuin@sloterdijkermeer.nl; u kunt ook bellen naar 06-29 5138 92.

De commissie Uit&Tuin bestaat uit Barbara Groeneveld (voorzitter), Judith van der Vegt (penningmeester),  Saskia Mertens, Diny van der Veen en Katrien de Klein (secretaris).