Het tuinseizoen 2021 is voorbij en dat betekent dat er de komende tijd ook geen tuinen meer beschikbaar komen. Vanaf eind februari 2022 kunnen er weer tuinen worden aangeboden.

Algemene informatie over toewijzing tuinen 

Let op: het onderstaande betreft de werkwijze in 2021. Het is mogelijk dat voor 2022 de werkwijze verandert. Hou dit svp in de gaten op onze website (vanaf februari 2022).

Werkwijze
Wanneer er tuinen beschikbaar komen, staat dit vermeld op de dag van de bestuurszitting en de dagen daaromheen op onze website www.sloterdijkermeer.nl en op het publicatiebord naast de voordeur van het clubhuis. Wanneer je dus op datum/tijdstip van de bestuurszitting checkt mis je geen enkele tuin. Ook de data van de bestuurszittingen worden op onze website en het publicatiebord bekend gemaakt.

Tenzij anders is aangegeven, kunnen zich eerst alleen aspirant-leden aanmelden die zich in 2016 of eerder hebben ingeschreven bij Sloterdijkermeer; wanneer daar geen belangstellenden zijn wordt de tuin vervolgens aan alle aspirant-leden aangeboden.

En tot slot: Je hebt een volkstuin om actief te tuinieren; dat is erg leuk maar ook veel werk. Daarnaast ben je als tuinder lid van een vereniging waar geen betaalde medewerkers zijn; al het werk wordt gedaan door de tuinders zelf. Hou er rekening mee dat je gemiddeld er minimaal 8 uur per mee bezig bent.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer