In verband met corona zijn de procedures voor inschrijving aspirant-leden en de verkoopprocedure voor tuinen gewijzigd.

Nieuwe tuinders

 1. Inschrijven als aspirant-lid van Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer

In verband met corona is (in ieder geval) voor het seizoen 2020 de inschrijving van nieuwe aspirant-leden op de onderstaande manier georganiseerd.

Inschrijven kan van 15 juli t/m 8 november 2020. Het inschrijfformulier staat vanaf 15 juli op de website of kan worden afgehaald op een bestuurszitting.

Hoe in te schrijven?

 • Allereerst moet je nogmaals goed bedenken of je de tijd, de interesse en de passie hebt voor tuinieren. Dat betreft zowel het tuinieren in je eigen tuin maar ook tuinieren in de gemeenschappelijke en voor publiek toegankelijke delen van ons tuinpark. Het is 100% waar wat gezegd wordt: je bent er echt veel tijd aan kwijt – maar als je tuinieren leuk vindt zul je dat ook helemaal niet erg vinden.
 • Vervolgens moet je, als je dat nog niet bent, eerst lid worden van de Bond van Volkstuinders (BVV) bondvanvolkstuinders.nl
 • Nadat je het BVV lidmaatschapsnummer hebt ontvangen, kun je je inschrijven bij de tuinparken die aangesloten zijn bij de BVV, waaronder Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer.
 • Het inschrijfformulier kun je afhalen bij een bestuurszitting of hier downloaden.
 • De data van de bestuurszittingen 2020 zijn:

Woensdag               15-07-2020                19.30 tot 20.30

Woensdag               05-08-2020                19.30 tot 20.30

Woensdag               19-08-2020                19.30 tot 20.30

Woensdag               02-09-2020                19.30 tot 20.30

Woensdag               16-09-2020                19.30 tot 20.30

Zaterdag                   03-10-2020                10.30 tot 11.30

Zaterdag                   17-10-2020                10.30 tot 11.30

Zaterdag                   07-11-2020                10.30 tot 11.30

 • Vul het inschrijfformulier volledig in en onderteken dit. Met ondertekening verklaart het aspirant-lid zich akkoord met de reglementen VVS. Dit reglement is ook te vinden op de website.
 • Maak 25 € inschrijfgeld VVS over

t.n.v. SAD Pasman Bond van Volkstuinders

Rekeningnummer NL64 RABO 0192 3991 79

o.v.v. ‘Inschrijving [NAAM van aspirant-lid]’

 • Het ingevulde formulier + bewijs van betaling + kopie paspoort of ID-kaart (BSN nummer en foto doorstrepen) mail je als pdf naar inschrijving.sloterdijkermeer@gmail.com. Je kunt het ook inleveren tijdens een bestuurszitting of in de brievenbus naast de voordeur van het clubhuis gooien.
 • We sturen je binnen 4 weken na ontvangst van een complete inschrijving, de bevestiging van inschrijving per mail. Bewaar deze bevestiging en het rangnummer dat daarop staat goed – je hebt het nodig wanneer je belangstelling hebt voor toewijzing van een tuin. Heb je na 4 weken niks ontvangen, neem dan even contact op via bovenstaand emailadres. Het kan zijn dat er iets fout is gegaan.
 • Inschrijvingen die na 8 november 2020 worden ontvangen of compleet gemaakt worden niet meer in seizoen 2020 in behandeling genomen.
 • Zorg in de periode dat je op de wachtlijst staat steeds voor tijdige betaling van de jaarlijkse contributie aan de Bond van Volkstuinders. Bij niet-tijdige betaling vervalt namelijk het lidmaatschap van de BVV en daarmee ook de inschrijving bij Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer.
 1. Kopen van een tuin(huis)
 • Zodra er een tuin vrijkomt, zal dit worden gepubliceerd in het publicatiekastje naast de voordeur van het clubhuis en zal dit op de website sloterdijkermeer.nl kenbaar worden gemaakt – samen met de deadline om te reageren, de vastgestelde prijs en eventuele bijzonderheden. Hou dit dus zelf in de gaten!
 • Degenen die belangstelling hebben en zich in 2015 of daarvoor hebben ingeschreven als aspirant-lid bij Sloterdijkermeer, kunnen een mail sturen naar verkooptuinen.sloterdijkermeer@gmail.com
 •  We begrijpen heel goed dat iedereen graag een tuin wil hebben; toch willen we jullie verzoeken om geen ‘kansloze’ mails te sturen. Aspirant-leden die minder dan 5 jaar staan ingeschreven zullen vrijwel zeker andere aspirant-leden voor zich vinden en zullen dus nog wat geduld moeten hebben (wat overigens een hele goede, zo niet onmisbare eigenschap is voor een tuinder). Mochten er onverwacht geen aanmeldingen zijn van aspirant-leden uit 2015 en daarvoor, dan zal de tuin opnieuw worden aangeboden; ook aan de aspirant-leden die korter staan ingeschreven.
 • In de onderwerp regel van de mail vermeld je
 • het jaar van inschrijving bij Sloterdijkermeer – dit staat ook op je inschrijfformulier
 • je naam
 • adres van de tuin (van belang als er meerdere tuinen tegelijkertijd worden aangeboden)
 • In de mail vermeld je je mobiele telefoonnummer en je inschrijfnummer van de Bond van Volkstuinders.
 • Wanneer er meerdere tuinen tegelijkertijd worden aangeboden, stuur je voor iedere tuin waar je belangstelling voor hebt een aparte mail.
 • Vervolgens worden 5 aspirant-leden die het langste op de wachtlijst staan uitgenodigd voor bezichtiging op een nader te bepalen datum en tijdstip. Zij ontvangen ook het taxatierapport van te voren. Degenen die worden uitgenodigd mogen 1 persoon meenemen bij de bezichtiging.
 • De tuin wordt toegewezen aan de belangstellende met de langste wachttijd (en voldoet aan de andere vereisten m.n. geen contributie-achterstand hebben). Wanneer geen enkele van de 5 uitgenodigde aspirant-leden uiteindelijk belangstelling heeft dan worden de volgende 5 uitgenodigd (etc.).

Mocht je individueel de tuin willen bekijken? Dit kan alleen vanaf het pad. Het is, zonder toestemming van de tuinder, niet toegestaan tuinen te betreden.