Dagcursus Gezond Moestuinieren
door Janneke Tops van Gezonde Moestuin
Datum: Zaterdag 13 april
Locatie: Tuinpark Sloterdijkermeer Amsterdam
En op diverse andere tuinparken op 22, 24 en 31 maart, 6, 13 en 14 april en 10 mei
Meer info: www.gezondemoestuin.nl
Aanmelding: via de website www.gezondemoestuin.nl
Kosten: 30 euro pp. voor (aspirant) leden van de tuinvereniging (= incl. pdf
cursusmateriaal) 50 euro pp. voor niet-leden (= incl. pdf cursusmateriaal)

Teel je al jaren je eigen groenten, weet je dat er meer inzit en zoek je inspiratie en kennis om
meer uit je tuin te halen op een gezonde manier? Of wil je beginnen maar weet je niet precies
hoe? Dan kan deze cursusdag je veel handvatten bieden. Janneke Tops van Gezonde Moestuin
verzorgt door het hele land (dag)cursussen om beginnende en gevorderde moestuiniers (verder)
op weg te helpen in hun moestuin en hen te voorzien van raad en daad.
De cursusdag begint met een presentatie over de levende moestuinbodem, waarmee het allemaal
begint. Waarom is een gezonde bodem belangrijk en hoe krijg je die in je tuin? Dan volgt een
uitleg over composteren, on(gewenste) kruiden, combinatiteteelten, natuur in de tuin (waaronder
slakken…), verschillende manieren van tuinieren (kleinschalig, volkstuinaanpak en permacultuur)
en allerlei praktische tips.
’s Middags kan iedere deelnemer een persoonlijk tuinadvies krijgen en is er ruimte voor alle
tuinvragen die er nog zijn. Er is daarom plaats voor maximaal 10 à 12 deelnemers. Geef je dus
tijdig op! Het is een intensieve dag waarmee je jaren vooruit kunt en veel inspiratie zult opdoen.
Voor wie. De cursus richt zich op moestuinders met tuinervaring, maar de ervaring heeft geleerd
dat ook beginnende moestuinders dankzij de duidelijk uitleg en het persoonlijke advies deze dag
veel kunnen opsteken.
Janneke Tops heeft in Wageningen biologische landbouw gestudeerd en was vervolgens 13 jaar
ecologisch tuinder voor 2 ha groenteteelt in een ecologische leefgemeenschap in Frankrijk. Sinds
2012 is ze weer in Nederland en verzorgt ze vanuit haar bedrijf ‘Gezonde Moestuin’ cursussen,
lezingen en advies over gezond moestuinieren. Dankzij haar heldere, deskundige en inspirerende
stijl heeft ze al honderden moestuinders een stap verder geholpen. Meer informatie over Janneke
Tops en reacties van degenen die de cursus volgden op www.gezondemoestuin.nl.