TUIN AANGEBODEN

Gruttolaan 7 – bedrag € 9.581

Bij de prijs van genoemde tuinen komt nog een eenmalig entreebedrag van € 135 en de resterende tuincontributie van 2021.

Om in aanmerking te komen voor deze tuin moet je in 2016 of eerder ingeschreven zijn als aspirant-lid van Tuinpark Sloterdijkermeer. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 13 mei 2021 een mail te sturen naar verkooptuinen.sloterdijkermeer@gmail.com

Vermeld in de onderwerpregel van je mail: Naam aspirant-lid – Grutto 7 – het jaar van inschrijving bij Sloterdijkermeer

Vermeld in de mail zelf je mobiele nummer en het inschrijfnummer van de Bond van Volkstuinders.

De 6 aspirant-leden die het langst op de wachtlijst staan worden uitgenodigd voor een nadere bezichtiging; zij ontvangen ook van te voren het rapport van de waardebepaling. Indien je verder niets hoort, behoor je helaas niet tot de gelukkigen.

De datum van bezichtiging is zondag 16 mei. Tijdstip wordt nader bekend gemaakt bij de eventuele uitnodiging voor de bezichtiging..

N.B. Je mag de tuinen alleen betreden met nadrukkelijke toestemming van de tuinder.