TUINEN AANGEBODEN

Gruttolaan 17 – bedrag € 8.210,-

Lijsterlaan 4 – bedrag € 8.445,50

Bij de prijs van genoemde tuinen komt nog een eenmalig entreebedrag van € 135 en de resterende tuincontributie van 2020.

Om in aanmerking te komen voor deze tuin moet je in 2015 of eerder ingeschreven zijn als aspirant-lid van Tuinpark Sloterdijkermeer. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 2 juli a.s. een mail te sturen naar verkooptuinen.sloterdijkermeer@gmail.com

Heb je belangstelling in beide tuinen? Stuur dan voor iedere tuin een aparte mail.

Vermeld in de onderwerpregel van je mail: het tuinadres (dus Grutto 17 of Lijsterlaan 4) – het jaar van inschrijving bij Sloterdijkermeer – naam van aspirant-lid

Vermeld in de mail zelf je mobiele nummer en het inschrijfnummer van de Bond van Volkstuinders.

De 5 aspirant-leden die het langst op de wachtlijst staan worden uitgenodigd voor een nadere bezichtiging; zij ontvangen ook van te voren het rapport van de waardebepaling. Indien je verder niets hoort, behoor je helaas niet tot de gelukkigen.

Je mag de tuinen alleen betreden met nadrukkelijke toestemming van de tuinder.