TUIN AANGEBODEN

Fazantenlaan 8 – prijs 5242,40 €

Bij de prijs van genoemde tuin komt nog een eenmalig entreebedrag van € 135 en de resterende tuincontributie 2020.

Aanvullende informatie over deze tuin

De nieuwe tuinder zal een aantal zaken direct moeten aanpakken. Deze zaken dienen afgerond te zijn bij aanvang van het nieuwe tuinseizoen (d.w.z. uiterlijk 31 maart 2021). De nieuwe tuinder moet dus voldoende tijd en energie hebben om dit de komende maanden te kunnen doen. Het betreft de volgende zaken:

  • Twee aan de schuur aangebouwde bouwsels dienen te worden verwijderd en te worden afgevoerd.
  • Afdak tussen schuur en huis en het afdak achter het huis dienen te worden verwijderd en te worden afgevoerd.
  • Deze tuin heeft een zogenaamde voortuin. Dit gedeelte hoort niet bij de eigen tuin maar de tuinder heeft wel onderhoudsplicht daarvan. De voortuin staat i.c. vol met diverse coniferen. De nieuwe tuinder dient deze coniferen te verwijderen en af te voeren. In overleg met de tuincommissie wordt vervolgens een plan gemaakt voor herinrichting; dit laatste kan na aanvang van het tuinseizoen.

Verder is het volgende van belang:

  • Ook in de eigen tuin staan erg veel coniferen. Op dit moment is het bestuur bezig met het opstellen van een ‘Coniferenbeleid’ maar dit zal nog niet klaar zijn bij overdracht. De nieuwe tuinder moet zich realiseren dat dit beleid van invloed gaat zijn op zijn/haar tuin. Je moet hierbij o.a. denken aan verwijderen van (m.n. snelgroeiende) coniferen.
  • Er is asbest geconstateerd in huisje en schuur. Dit betekent niet dat dit direct verwijderd hoeft te worden maar, mocht dat wel het geval zijn, dat er passende voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.
  • In de tuin zijn diverse hoger gelegen gedeelten aangebracht. De nieuwe tuinder moet zich ervan vergewissen of de directe buren daar wellicht last van hebben (b.v. wateroverlast) en, indien dit het geval is, dit aanpassen / omlaag brengen.

Om in aanmerking te komen voor deze tuin moet je in 2015 of eerder ingeschreven zijn als aspirant-lid van Tuinpark Sloterdijkermeer. Indien hier geen belangstellenden zijn, dan wordt de aanmelding op een later moment voor alle aspirant-leden opengesteld. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 25 september a.s. een mail te sturen aan verkooptuinen.sloterdijkermeer@gmail.com

Vermeld in de onderwerpregel van je mail: ‘Fazantenlaan 8’, het jaar van inschrijving bij Sloterdijkermeer – naam van aspirant-lid

Vermeld in de mail zelf je mobiele nummer en het inschrijfnummer van de Bond van Volkstuinders.

Er worden 5 aspirant-leden die het langst op de wachtlijst staan uitgenodigd voor een nadere bezichtiging; zij ontvangen ook van te voren het rapport van de waardebepaling. Indien je verder niets hoort, behoor je helaas niet tot de gelukkigen.

  1. Je mag de tuin alleen betreden met nadrukkelijke toestemming van de tuinder.