TUINEN AANGEBODEN

Er zijn op dit moment twee tuinen in de verkoop

Vinkenlaan 17 – € 6.961

Leeuweriklaan 52 – € 7.565

 

Bij het bedrag van genoemde tuin komt nog een eenmalig entreebedrag van € 135 en de resterende tuincontributie van 2021.

Aspirant-leden die in 2016 of eerder ingeschreven zijn bij Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer kunnen hier, in eerste instantie, op reageren.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door uiterlijk donderdag 16 september een mail te sturen naar verkooptuinen.sloterdijkermeer@gmail.com.  Stuur svp voor iedere tuin een afzonderlijke mail.

Vermeld in de onderwerpregel van je mail(s): naam aspirant-lid, Vinkenlaan 17 OF Leeuwerik 52 en het jaar van inschrijving bij Sloterdijkermeer. Vermeld in de mail(s) zelf: je mobiele nummer en het inschrijfnummer van de Bond van Volkstuinders.

De 6 aspirant-leden die het langst op de wachtlijst staan worden uitgenodigd voor een nadere bezichtiging; zij ontvangen ook van te voren het rapport van de waardebepaling. Indien je verder niets hoort, behoor je helaas niet tot de gelukkigen.

De datum van bezichtiging van beide tuinen is zondag 19 september. Tijdstip wordt nader bekend gemaakt bij de eventuele uitnodiging voor de bezichtiging.

 

Aanvullende informatie over Vinkenlaan 17

De tuin van Vinkenlaan 17 is erg nat. De nieuwe tuinder dient een betere wateropvang en afvoer te realiseren.

Wat moet er o.a. gebeuren?

 • De overhangende takken over de sloot moeten verwijderd worden
 • Takkenafval bij de slootkant verwijderen
 • Op de composthoop en in de voortuin is Japanse Duizendknoop aangetroffen.
 • Constructie dak is minimaal
 • Dakbedekking  en boeidelen dienen vervangen te worden.
 • Afvoer regenwater is nu aangesloten op het riool. Dit dient aangepast te worden naar de sloot (of naar regentonnen)
 • Zijkanten (afvoer) doorgezakt – hierdoor is geen correcte waterafvoer; dakconstructie dient aan de zijkanten vervangen te worden.

Aanvullende informatie over Leeuweriklaan 52

Wat moet er o.a. gebeuren?

 • Geiser heeft geen afvoer naar buiten – dient aangepast te worden
 • Schuur dient afgebroken en afgevoerd te worden; nieuwe schuur mag niet op dezelfde plaats worden neergezet i.v.m. erfgrens
 • Geen rookgasafvoer op de kachel aanwezig. Aanpassen aan recente regelgeving.
 • De tuin is verwaarloosd. Een nieuwe tuinder moet de tijd en energie hebben om dit voortvarend aanpakken. Er staan o.a. te hoog opgeschoten bomen aan de padzijde; er moet dus flink en met beleid gesnoeid worden.