TUIN AANGEBODEN

Op dit moment is er geen tuin in de verkoop.


Tuinen worden aangeboden op de website en in het publicatiekastje naast de deur van het clubhuis.
Wanneer je op het tijdstip van het inloopspreekuur hierop kijkt, mis je geen enkele aanbieding.
De data in 2022 voor het inloopspreekuur zijn:
Woensdag
18/05/2022 19.30-20.30
01/06/2022 19.30-20.30
15/06/2022 19.30-20.30
06/07/2022 19.30-20.30
20/07/2022 19.30-20.30
03/08/2022 19.30-20.30
17/08/2022 19.30-20.30
07/09/2022 19.30-20.30
21/09/2022 19.30-20.30
 
Zaterdag
01/10/2022 10.30-11.30
15/10/2022 10.30-11.30
05/11/2022 10.30-11.30

 


 

Algemene informatie over toewijzing tuinen 

Werkwijze
Wanneer er tuinen beschikbaar komen, staat dit vermeld op de dag van de bestuurszitting en de dagen daaromheen op onze website www.sloterdijkermeer.nl en op het publicatiebord naast de voordeur van het clubhuis. Wanneer je dus op datum/tijdstip van de bestuurszitting checkt mis je geen enkele tuin. Ook de data van de bestuurszittingen worden op onze website en het publicatiebord bekend gemaakt.

Tenzij anders is aangegeven, kunnen zich eerst alleen aspirant-leden aanmelden die zich in 2016 of eerder hebben ingeschreven bij Sloterdijkermeer; wanneer daar geen belangstellenden zijn wordt de tuin vervolgens aan alle aspirant-leden aangeboden.

En tot slot: Je hebt een volkstuin om actief te tuinieren; dat is erg leuk maar ook veel werk. Daarnaast ben je als tuinder lid van een vereniging waar geen betaalde medewerkers zijn; al het werk wordt gedaan door de tuinders zelf. Hou er rekening mee dat je gemiddeld er minimaal 8 uur per mee bezig bent.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer