Nieuwsbrief Corona 17 maart

Nieuwsbrief Corona

De maatregelen die in het land worden getroffen om het Corona-virus terug te dringen, treffen vanzelfsprekend ook onze tuinvereniging. Op deze pagina houden we bij wat de gevolgen zijn voor evenementen op de tuin.

CORONA MAATREGELEN UPDATE 11 mei 2020

Op locaties zoals supermarkten en vakantieparken (dus ook op de tuinparken) geldt dat alles zo ingericht moet zijn dat mensen ook daadwerkelijk op 1.5 meter afstand van elkaar blijven. 

LET OP: Als we als tuinpark niet in staat zijn om dit te realiseren of mensen negeren dit voorschrift, mag de gemeente de locatie sluiten, voor niet-tuinders maar ook voor tuinders!! Nog een reden om hier heel zorgvuldig mee om te gaan… 

Voor Sloterdijkermeer betekent dit alles het volgende:

 • Omdat er geen bestuurszittingen zijn kunnen aspirant-leden zich op dit moment NIET inschrijven – er volgt bericht indien dit wijzigt en dit zal kenbaar worden gemaakt op de website. NB: We begrijpen heel goed dat jullie graag een tuin willen hebben maar aangezien de wachtlijst toch niet groeit op dit moment en geduld een goede en vaak zelfs noodzakelijke eigenschap voor  tuinders is, willen we jullie vriendelijk verzoeken om geen mails meer te sturen of inschrijving wellicht toch op een andere manier kan… Hou daarvoor de website in de gaten.
 • De winkel en werf zijn vanaf zaterdag  16 mei weer voor alle producten geopend. Maximaal 2 klanten tegelijkertijd naar binnen. altijd 1.5 meter afstand, betalen uitsluitend met pin . De openingstijden zijn van 10 tot 12.00 uur. Winkel en werf blijven vooralsnog op woensdag gesloten.
  Zorg ook op de werf voor voldoende afstand: bij het opscheppen van aarde en zand  niet meer dan 1 persoon per bak. Neem verder  je eigen schop mee.
 • Kantine/clubhuis is  tot 1 juli gesloten. 
 • Geen evenementen en andere bijeenkomsten  tot in ieder geval 1 juli. Dit geldt ook voor kinderactiviteiten.
 • Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de inmiddels bekende regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd. 
 • Alle voorjaarsledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook voor de Bondsvergadering.
 • Besturen en commissies komen niet bijeen maar vergaderen digitaal of telefonisch.
 • Er zijn geen bestuurszittingen / inloopspreekuren tot in ieder geval 1 juli. Tuinders kunnen altijd hun vraag stellen via bestuur@sloterdijkermeer.nl
 • De werkuren worden vooralsnog uitgevoerd volgens het eerder opgestelde schema.
 • Opzeggen van de tuin kan via bestuur@sloterdijkermeer.nl . Je ontvangt dan het opzeggingsformulier en alle informatie over taxatie  en verkoop per mail.
 • Vanaf 1 juni wordt de verkoop van tuinhuisjes weer opgestart, maar de bezichtiging etc. zal op een andere manier worden georganiseerd. Hierover volgt nog nader bericht aan.  
 • Voor alle tuinders geldt dat ze eigen tuin, pad, heg en de slootkant zoals gebruikelijk moeten bijhouden. Vraag je buren, vooral als ze minder goed ter been zijn, of je even kunt helpen daarmee. De controles door de tuinschouw zullen zoals gebruikelijk in mei beginnen.
 • Het tuinpark is open voor wandelaars mits ook hier weer afstand wordt gehouden.

Daarom ….
Blijf zoveel mogelijk op je tuin. Ga alleen buiten je tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen (buren) te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.  Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
Op de ‘eigen’ tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen, waarbij ook hier de 1.5 meter afstand door de bezoekers moet worden gehandhaafd. Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven., dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.
Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in je tuinhuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 

Het bestuur kan tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt. 

LET OP: Hou je aan de dingen die in zijn algemeenheid worden geadviseerd: handen wassen m.n. bij aanraken van zaken die veel mensen aanraken zoals het slot van het hek, deurklinken, wateraftappunt, gemeenschappelijke karren.