Nieuwsbrief Corona 17 maart

Nieuwsbrief Corona

De maatregelen die in het land worden getroffen om het Corona-virus terug te dringen, treffen vanzelfsprekend ook onze tuinvereniging. Op deze pagina houden we bij wat de gevolgen zijn voor evenementen op de tuin.

CORONA MAATREGELEN UPDATE 20 augustus

De Bond van Volkstuinders heeft ons via een mail op de hoogte gebracht dat per direct er een aantal zaken worden aangescherpt. Dit naar aanleiding van een besmetting met corona op een ander tuinpark.

Vanaf nu mogen tuinders niet meer dan 6 volwassen gasten ontvangen op hun tuin. Daarbij dient de bekende 1.5 meter in acht te worden genomen. Volwassen is iedereen die 18 jaar of ouder is. Let op dat ook jongeren (tussen 13 en 17 jaar) 1.5 meter afstand moeten houden van volwassenen. Mochten jullie dus een verjaardag hebben gepland dit weekend dan verzoeken we jullie om een selectie te maken van je gasten en beperkt uit te nodigen. 

Alle horeca-activiteiten moeten per direct worden stopgezet. Voor activiteiten zonder horeca wordt per activiteit gekeken of het wel of niet verantwoord is. Je kunt je verzoek doen of je vraag stellen via bestuur@sloterdijkermeer.nl 

Vooralsnog gaan de bestuurszittingen door, zij het in reeds afgeslankte vorm.

Vergaderingen en andere bijeenkomsten zonder horeca kunnen worden gehouden en de werkuren kunnen doorgaan mits natuurlijk alle andere maatregelen in acht worden genomen (handen wassen, 1.5 meter, goed ventileren, schoonmaken).

Ook de winkel en werf blijven open voor gasflessen, tuinaarde en andere spullen. Hou netjes afstand in de wachtrij en zorg dat je met pin betaald.

Twijfel je of iets wel of niet kan, wees dan voorzichtig en besluit dat het niet kan (maar je kunt ook altijd even mailen naar bestuur@sloterdijkermeer.nl)

Het bestuur kan tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt. 

LET OP: Hou je aan de dingen die in zijn algemeenheid worden geadviseerd: handen wassen m.n. bij aanraken van zaken die veel mensen aanraken zoals het slot van het hek, deurklinken, wateraftappunt, gemeenschappelijke karren.