Nieuwsbrief Corona 17 maart

Nieuwsbrief Corona

De maatregelen die in het land worden getroffen om het Corona-virus terug te dringen, treffen vanzelfsprekend ook onze tuinvereniging. Op deze pagina houden we bij wat de gevolgen zijn voor evenementen op de tuin.

Woensdag 25 maart 2020

Aan alle tuinders van Sloterdijkermeer,

Nu de landelijke voorschriften en adviezen i.v.m. de corona uitbraak zijn aangescherpt, gelden op de tuinparken de volgende regels. LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken)  gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. 

Het betreft de volgende voorschriften:

1.     Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten. 

2.     Alle tuinwinkels sluiten. De gasverkoop kan doorgaan maar is nu op de werf en er kan uitsluitend met pin betaald worden. De werf is open op zaterdagmoren van 10 tot 12 uur (dus alleen voor koop van gasflessen, niet voor aarde etc.). De reeds bestelde wagens tuinaarde en zand worden nog afgeleverd; er kunnen voor dit moment geen nieuwe bestellingen worden geplaatst.

3.     Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd. 

4.     Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar. De ALV van Sloterdijkermeer van 17 mei komt dus te vervallen. We zullen zorgen dat de concept-jaarrekening 2019 eerder beschikbaar is.

5.     Alle bijeenkomsten van commissies, werkgroepen en bestuur gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd. 

6.     De werkuren op de zaterdagen zullen op een andere wijze worden georganiseerd. Hierover volgt nog nader bericht.

7.     De bestuurszittingen / inloopspreekuren komen te vervallen. Tuinders kunnen met hun vragen altijd via bestuur@sloterdijkermeer.nl terecht.

8.     De verkoop en taxatie van huisjes wordt opgeschort tot 1 juni. Schriftelijk opzeggen kan wel maar de afhandeling daarvan kan echter pas opgepakt worden na 1 juni.

9.     Voor alle tuinders geldt: zorg svp dat eigen tuin maar ook het pad etc. worden bijgehouden. Help je buren met het onderhoud als ze slecht ter been zijn (maar ook hier: houd afstand). 

10.  De tuinparken zijn open voor wandelaars, mits uiteraard voldoende afstand wordt gehouden.

Daarom ….

Blijf zoveel mogelijk op je tuin. Ga alleen buiten je tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen (buren) te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.  

Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar. 

Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis of in je tuinhuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 

Bijeenkomsten zijn niet toegestaan tot 1 juni, ook voor niet voor kleine groepen. GEEN feestjes, borrels  of verjaardagen op de tuin!  

Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. 

En tot slot: Het bestuur kan tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt. 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar, met vriendelijke groet,

Bestuur van Sloterdijkermeer

 

 

Zondag, 15 maart 2020, heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot en met in ieder geval 6 april a.s.  Iedere inwoner van Nederland moet zich aan deze maatregelen en adviezen houden. Wat betekent dit specifiek voor ons tuinpark?

  • De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor verenigingsgebouwen/clubhuizen. Ons clubhuis is dus in ieder geval t/m 6 april gesloten.
  • Het tuinpark kan open blijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin – mits je natuurlijk voldoende afstand houdt van andere tuinders. 
  • De werkurendiensten van zaterdag 21 en 28 maart en 4 april gaan NIET door. Om de achterstand in het onderhoud te beperken verzoeken we iedere tuinder om in ieder geval de openbare paden aan beide zijden (dus ook wat normaal gesproken gedaan wordt door de werkuren) vrij van onkruid te houden en goed bij te harken. Help daarbij je buren wanneer ze minder goed ter been zijn of om gewoon aardig te zijn.
  • Voor zaterdag a.s. (21 maart tussen 11 en 12 uur): de winkel wordt een ‘afhaalpunt’ voor  de bonnen voor gasflessen en aarde/zand. Graag alleen nog pinnen; niet met contant geld betalen. Met 1 persoon naar binnen en direct weer naar buiten. Voor de daaropvolgende zaterdagen volgt nader bericht.
  • De bestuurszitting van woensdag 1 april gaat NIET door.
  • Er zijn nog een aantal tuinders die hun tags voor de nieuwe poorten niet hebben afgehaald op de dagen die daarvoor stonden. Die kunnen de tags op de volgende bestuurszitting (15 april) afhalen. Omdat de elektronische poorten zo worden ingesteld dat deze van zonsopgang tot zonsondergang open zijn, kunnen zij er echter ook zonder tag in.

    LET OP: Hou je aan de dingen die in zijn algemeenheid worden geadviseerd: handen wassen m.n. bij aanraken van zaken die veel mensen aanraken zoals het slot van het hek, deurklinken, wateraftappunt, gemeenschappelijke karren.


Paasklaverjas, 5 april, is afgelast.

De werkuren op zaterdag 14 maart zijn afgelast. Bericht hoe deze in te halen volgt later.

Zadenruilbeurs op 15 maart is afgelast.

Wateropening:
Het water wordt zondag  15 maart om 11 uur aangesloten. Elke tuinder is zelf verantwoordelijk zijn/haar tuin en huis te controleren op lekkages.
De watercommissie is zondag 15 maart tussen 11-14 uur te bereiken op 0611189422. Het traditionele aftekenen en nuttigen van een kop soep is uitgesteld. Datum waarop dit zal gebeuren volgt nog.

Alle informatie is ook naar alle tuinders gestuurd via Tuin & Wijk , hou daarom je mail/spambox in de gaten!
Informatie wordt opgehangen op de informatieborden buiten en in de kantine.

Mocht je een bespreking/bijeenkomst met een werkgroep hebben, overleg dan onderling of je deze al dan niet door laat gaan.

Paasklaverjas, 5 april, is afgelast.

De werkuren op zaterdag 14 maart zijn afgelast. Bericht hoe deze in te halen volgt later.

Zadenruilbeurs op 15 maart is afgelast.

Wateropening:
Het water wordt zondag  15 maart om 11 uur aangesloten. Elke tuinder is zelf verantwoordelijk zijn/haar tuin en huis te controleren op lekkages.
De watercommissie is zondag 15 maart tussen 11-14 uur te bereiken op 0611189422. Het traditionele aftekenen en nuttigen van een kop soep is uitgesteld. Datum waarop dit zal gebeuren volgt nog.

Alle informatie is ook naar alle tuinders gestuurd via Tuin & Wijk , hou daarom je mail/spambox in de gaten!
Informatie wordt opgehangen op de informatieborden buiten en in de kantine.

Mocht je een bespreking/bijeenkomst met een werkgroep hebben, overleg dan onderling of je deze al dan niet door laat gaan.