Sloterdijkermeer maakt sinds maart 2016 gebruik van een eigen communicatieplatform: Tuin & Wijk.

Dit platform staat geschakeld met School & Wijk, een systeem dat inmiddels op enkele basisscholen in Westerpark in gebruik is. Indien u kinderen op een van deze scholen heeft, dan kunt u eenvoudig tussen de omgevingen wisselen.

Na inloggen kunt u bij alle informatie die enkel voor de tuinders van Sloterdijkermeer van belang is. Gedurende de proefperiode van Tuin & Wijk vindt u hier de belangrijkste stukken.

 

Regels & tips

  Huishoudelijk reglement
  Regels afval
  Regels werkuren
  Overzicht werkgroepen
  Bericht van de penningmeester
  Inbraak en schade
  Het jaar rond op de tuin
  Tips voor het afsluiten van de kraan
  Boomkap vergunningsaanvraag procedure, 07-02-2017

+ Informatie bomen in Amsterdam en regelgeving

 —
  Hakselen
  Kroosharken
  Konijnvrije plantenlijst
  Openingstijden winkel
  Bond van Volkstuinders

Financiën

  Tuinhuur
  Boetebeleid
  Verzekeringen

Formulieren

 Tuinreglement

Werkurenbriefje

  Baggerbriefje
  Schadeformulier inbraak

 

Wilt u meedoen aan de proefperiode, klik dan op deze link naar Tuin & Wijk voor meer informatie.