Hek_6_Rechts_250x40cm.indd

Nieuwe tuinders

Je wilt graag een volkstuin, maar hoe kom je eraan?

Inschrijven
De eerste stap, die je moet zetten is lid te worden van de Bond van Volkstuinders. Met het bewijs van deze inschrijving, je lidmaatschapskaart, kun je je op de wachtlijst laten zetten voor een tuin op het volkstuinpark Sloterdijkermeer tijdens één van de zittingen van het bestuur. De voorwaarden zijn dat je 18 jaar of ouder moet zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt. Voor het aanmelden moet je een legitimatiebewijs meenemen, je lidmaatschapskaart van de Bond van Volkstuinders en een bedrag van € 10 betalen. Na de inschrijving krijg je een inschrijfnummer voor de wachtlijst. Houd er rekening mee dat de wachtlijst lang kan zijn en het soms jaren duurt voor je aan de beurt bent.

Een tuin bemachtigen
De zittingen van het bestuur vinden altijd om de twee weken plaats in het clubgebouw. Buiten het seizoen zijn de zittingen op zaterdagochtend van 10.30 tot 11.30 behalve in de wintermaanden december en januari. Tijdens het seizoen van 1 april tot 1 oktober op woensdagavond van 19.30 tot 20.30. De vrijkomende huisjes worden in de informatiekast naast de ingang van het clubhuis aangekondigd met vermelding van het adres (tuinplattegrond Sloterdijkermeer) en het verkoopbedrag. Tijdens de zitting kun je het te koop staande huisje bezichtigen. Ook liggen in het clubgebouw taxatierapporten klaar om het huisje beter te kunnen beoordelen. Als het huisje je bevalt, kun je daarvoor intekenen. Of je het krijgt hangt er van af welk nummer je op de wachtlijst hebt. Wie het laagste nummer heeft (het langst is ingeschreven) gaat voor.
Als je een tuin koopt, word je eigenaar van het huisje en van de planten, je pacht de grond. Per jaar ben je nog ruim 600 euro kwijt aan huur van de tuin, watergeld, verzekering en bijdragen aan de vereniging.
De huisjes hebben geen elektriciteit en geen gasaansluiting, ze zijn wel aangesloten op de waterleiding. Je kunt flessengas kopen bij de winkel in het clubhuis. Je krijgt als nieuwe eigenaar een sleutel van het hek. Je mag van 1 april tot 1 oktober op de tuin slapen.

Weten waar je aan begint

IMG_8390

Een volkstuinpark is een vrijwilligersorganisatie. Je neemt een volkstuin omdat je lol hebt in tuinieren en ontspannen, maar er komt ook veel werk bij kijken. Elke tuinder heeft door de constructie van het aloude volkstuin systeem, niet alleen rechten, maar ook plichten.
Zo ben je als tuinder verplicht om vijf zaterdagochtenden per jaar mee te draaien in de werkuren. Tijdens de werkuren wordt het openbaar groen van het volkstuinpark onderhouden. De sloot grenzend aan je volkstuin moet je jaarlijks baggeren. Je tuin, het huisje, het pad en de haag moet je goed onderhouden. Er gelden allerlei regels waar we ons als tuinders aan houden. Die regels vind je in het Huishoudelijk Reglement van onze tuingroep en die van de Bond van Volkstuinders.

Werk van vrijwilligers
Veel van de taken die nodig zijn om ons tuinpark te onderhouden en gezellig te maken zijn ondergebracht in commissies. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers. Zo hebben we commissies voor tuincontrole, kascontrole, bouwcontrole, communicatie, de inkoop en de winkel en de organisatie van de werkuren. Er zijn ook commissies voor vertier zoals uit- en tuin, educatieve moestuin, jeugd, mozaïek, jeu de boules, klaverjas, etc. Je bent dus als tuinder nodig om mee te helpen aan het voortbestaan van ons volkstuinpark. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur organiseert twee maal per jaar een algemene ledenvergadering. Op deze algemene ledenvergadering kunt je als lid meebeslissen over het wel en wee van de vereniging. Het bestuur onderhoudt het contact met netwerken o.a. met de Bond voor Volkstuinders, de Gemeente Amsterdam, Waternet en onze buren Nut & Genoegen.