Activiteiten Uit&Tuin en Natuur&Educatie

in de Tuinen van Westerpark, seizoen 2018

 

De commissies Uit & Tuin (Sloterdijkermeer) en Natuur & Educatie (Nut en Genoegen) organiseren ook dit jaar weer activiteiten waar niet alleen de tuinders, maar ook mensen uit de buurt, wijk en stad welkom zijn.
Niet alle data liggen vast, sommige plannen zijn nog niet rond. Elke activiteit, ook die hier nog niet is genoemd, zal op tijd worden aangekondigd, per mail, in de informatieborden, op de website, soms zelfs in de krant. Heb je vragen of ideeën: meld je via 06-29513892 (Katrien), uitentuin@sloterdijkermeer.nl, of stop een briefje in de brievenbus van het clubhuis.

Voorlopig overzicht:

MAART
Vrijdag 16 maart: wilgen knotten bij Nut & Genoegen; zaterdag 17 maart wallen, manden, muurtjes en andere handige dingen leren vlechten van de verse takken.

APRIL
Zaterdag 14 of 21 april: Rob van Deursen van de stichting Saiwala weet alles van permacultuur en vertelt hoe je volgens natuurlijke principes je (moes)tuin kunt inrichten. Locatie: Nut & Genoegen

MEI
Zaterdag 12 mei: aansluitend bij de jaarlijkse plantenmarkt op Sloterdijkermeer staat een kraam waar planten en zaden geruild kunnen worden.

Bij Nut & Genoegen geeft Tiny Schut van de avvn die middag een lezing over oever- en waterplanten.

Donderdag 24 mei: In het kader van het Fête de la Nature organiseren we een themawandeling door Sloterdijkermeer, waarbij tuinen met een bijzondere vijver of andere waterpartij centraal staan; daar vertellen de tuinders zelf wat zij allemaal weten over water- en oeverplanten, het waterdierenleven en hoe je vijver en sloten schoon houdt. Voor en na de wandeling is de kantine een halfuur open: (19.00)19.30 – 21.00 (21.30) uur.

JUNI
Vrijdag 8 juni: picknick op het veld; met de bekende groentesoepen, waarschijnlijk ook een barbecue; daarnaast kan iedereen een klein gerecht meenemen om te delen. Inleveren groente en fruit in de kleine zaal om 17.00 uur, aanvang maaltijd 18.30 uur. Rond de soepketels zou er maar zo lang nagepraat (en gezongen?) kunnen worden in de warme zomeravond…

Zondag 17 juni: open-tuinendag in De Tuinen van Westerpark. Dit keer zetten we meerdere routes op papier, die bij de ingangen zo worden uitgedeeld dat álle tuinen die open zijn ook ongeveer evenveel bezoekers krijgen. Belangstellenden kunnen deelname aangeven via uitentuin@sloterdijkermeer.nl. Nadere informatie volgt.

JULI
Weekend
14 en 15 juli (o.v.): tweede Openlucht Volkstuinhotel op het grasveld, in samenwerking met kunstenaarsnetwerk Cascoland, mogelijk met een annex bij Nut & Genoegen; in aansluiting op de jaarlijkse tentoonstelling in het clubhuis van Sloterdijkermeer, dit keer met de nadruk op bloemsier- en andere vormen van kunst. Later meer informatie.

Zondag 15 juli: het weekend wordt afgesloten met een picknick zoals die ook op 8 juni op de agenda staat; groente en fruit inleveren in de kleine zaal om 17.00 uur; aanvang maaltijd 18.30 uur.

Zondag 29 juli: voor de 5de keer halen we alle toeters en bellen uit de kast om het Midzomer Muziekfeest in de openlucht weer tot het vrolijkste muziekfeest van de buurt te maken. Ga vast oefenen, vorm gelegenheidsbandjes, repeteer samenzang, trommel vrienden en bekenden op en kom meespelen, luisteren en dansen; podium open van 14.00 tot 17.30 uur.

AUGUSTUS
Vrijdag 24 augustus: picknick met soepen van de oogst uit eigen tuin of balkon, aangevuld met thuis gemaakte gerechten en waarschijnlijk ook weer een barbecue. Om met hen die niet op vakantie zijn de zomer te vieren. Groente en fruit inleveren in de kleine zaal om 15.00 uur, aanvang maaltijd: 18.30 uur.


MEER ACTIVITEITEN
Los hiervan worden nog meer educatieve workshops, lezingen en wandelingen georganiseerd op Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen; daarover later meer.

Bij de buren worden dit jaar in ieder geval 3 vegetarische maaltijden geserveerd; en wel op de laatste zaterdagen van de seizoensmaanden: 26 mei, 30 juni en 28 juli (Indonesisch).

En ook de leesclub komt dit seizoen weer vier keer bij elkaar. De boekenweek (10 – 18 maart)staat dit jaar helemaal in het teken van de natuur. Het thema komt uit de gedichtencyclus Wieltjes en wieltjes van Leo Vroman: ‘en toch is alles natuur.’


GEZOCHT!
We zoeken nog enthousiaste commissieleden met nieuwe ideeën, plannen en organisatietalent! En tuinders die bij bepaalde activiteiten willen helpen, bijvoorbeeld met het voorbereiden van de soepen en salades van aangeleverde groente en fruit; tijdens het op- en afbouwen van het volkstuinhotel, het terrein van het muziekfeest, of de plek waar gepicknickt wordt; gastheer en -vrouw zijn tijdens de open-tuinendag en andere speciale gelegenheden; hand- en spandiensten verrichten die we nu nog niet kunnen overzien. Bel 06-29513892, mail uitentuin@sloterdijkermeer.nl, of stop een briefje in de brievenbus van het clubhuis.

Wij hebben in ieder geval weer zin in een actief tuinseizoen!

De commissies Uit & Tuin (Sloterdijkermeer) en Natuur & Educatie (Nut en Genoegen)