Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West

Ruim op tijd is de Zienswijze t.a.v. het Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West, ondertekend door een kerngroep van het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen! , afgeleverd op het stadhuis. Het college van B&W moet hierop reageren voor het uiteindelijke bestemmingsplan kan worden voorgelegd. Wij gaan door met het informeren van raadsleden en andere belanghebbenden.

Volg de actuele ontwikkelingen over de plannen die de gemeente heeft met het terrein van de voormalige ING-gebouwen, grenzend aan Sloterdijkermeer: op de pagina van Westerpark Groen


 

VOLKSTUINVERENIGING SLOTERDIJKERMEER

Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. U bent welkom om er te wandelen en genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Bezoekers en mensen die ook graag een tuin willen op Sloterdijkermeer kunnen op deze website terecht. Je vindt er informatie over activiteiten en over hoe je je als aspirant-tuinder kunt aanmelden voor de wachtlijst. Ook kun je op deze site tuinfoto’s bekijken en wetenswaardigheden over tuinieren nalezen in de kennisbank.

Activiteiten
Zaterdag 7 oktober is iedereen welkom voor de paddenstoelenwandeling. Kijk vooral ook even in het activiteitenoverzicht van de commissie Uit & Tuin wat er verder de komende tijd op stapel staat.

Besloten communicatiesysteem
Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren.

Zolang je nog geen inloggegevens hebt, vind je tijdelijk ook nog hier de links naar belangrijke documenten zoals het schadeformulier inbraak, de boomkapvergunning, hakselen, openingstijden winkel en de regels tuinhuur.

Voor de laatste informatie over de werkuren volg je deze link: Over de werkuren


Ontwikkeling Haven-Stad heeft invloed op de Tuinen van Westerpark

In de concept-Ontwikkelstrategie Haven-Stad staan de ambities en uitgangspunten voor de transformatie van het havengebied binnen de Ring A10. Daaronder valt ook het Westerpark, inclusief de volkstuinparken. Amsterdam wil in dit gebied de komende jaren 40.000 tot 70.000 woningen bouwen en ruimte bieden aan 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen.
 Daarnaast heeft de gemeente ook de zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) voor Haven-Stad en het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I-Mediacollege gepubliceerd. Dit deelgebied op de hoek Transformator- en Contactweg wil men nu al voor wonen geschikt maken en daar komt onder andere een toren van 60 meter. 
 
 
De besturen van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen hebben inmiddels gezamenlijk een reactie gestuurd aan de gemeente. Lees hier deze reactie. 
 
Kijk hier voor meer informatie over Haven-Stad.
 

Lees ook De Tuinen van Westerpark , de visie van besturen en tuinders van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen op het versterken van de volkstuinparken in Groot Westerpark en het bevorderen van een grotere openheid en bredere toegankelijkheid van de tuinparken.

Agenda

Bekijk de komende activiteiten bij ons op de tuin, ook voor niet-tuinders.

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

 

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank