Algemene ledenvergadering

Zondag 19 november start om 13.00 uur de ALV in het clubhuis van Sloterdijkermeer.


Bestemmingsplan Westerpark West

Woensdag 22 november komt het bestemmingsplan Westerpark West aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, waarna het een week later in de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.
Tot onze verbijstering hebben we ontdekt dat, ondanks alle inspanningen van de afgelopen twee jaar, van onze verbeterplannen niets is overgenomen door het college van B&W. Sterker nog, het oorspronkelijke door de projectontwikkelaar opgestelde voorontwerpbestemmingsplan is nagenoeg onveranderd doorgevoerd. 

Nog een keer hebben we onze bezwaren op een rijtje gezet voor de leden van de raadscommissie. Op de 22ste gaan we die ook nader toelichten, voor zover we daarvoor de ruimte krijgen. De vergadering vindt plaats in het stadhuis en dit onderwerp komt rond 13.30 uur aan de orde. Publiek is welkom! Zie hier de brief met de bezwaren van het actiecomité Stop de BouwwoedeWesterpark Groen!

Volg de actuele ontwikkelingen over de plannen die de gemeente heeft met het terrein van de voormalige ING-gebouwen, grenzend aan Sloterdijkermeer: op de pagina van Westerpark Groen


VOLKSTUINVERENIGING SLOTERDIJKERMEER

Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. U bent welkom om er te wandelen en genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Bezoekers en mensen die ook graag een tuin willen op Sloterdijkermeer kunnen op deze website terecht. Je vindt er informatie over activiteiten en over hoe je je als aspirant-tuinder kunt aanmelden voor de wachtlijst. Ook kun je op deze site tuinfoto’s bekijken en wetenswaardigheden over tuinieren nalezen in de kennisbank.

Activiteiten
Kijk vooral  even in het activiteitenoverzicht van de commissie Uit & Tuin wat er  de komende tijd op stapel staat.

Besloten communicatiesysteem
Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren.

Zolang je nog geen inloggegevens hebt, vind je tijdelijk ook nog hier de links naar belangrijke documenten zoals het schadeformulier inbraak, de boomkapvergunning, hakselen, openingstijden winkel en de regels tuinhuur.

Voor de laatste informatie over de werkuren volg je deze link: Over de werkuren

 

Agenda

Bekijk de komende activiteiten bij ons op de tuin, ook voor niet-tuinders.

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

 

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank