Ontwikkeling Haven-Stad heeft invloed op de Tuinen van Westerpark

Onlangs is de concept-Ontwikkelstrategie Haven-Stad door de gemeente vrijgegeven voor commentaar. In deze strategie staan de ambities en uitgangspunten voor de transformatie van het havengebied binnen de Ring A10. Daaronder valt ook het Westerpark, inclusief de volkstuinparken. Amsterdam wil in dit gebied de komende jaren 40.000 tot 70.000 woningen bouwen en ruimte bieden aan 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen. In de concept-Ontwikkelstrategie staat hoe de gemeente dat wil aanpakken. 
 
Daarnaast heeft de gemeente ook de zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) voor Haven-Stad en het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I-Mediacollege gepubliceerd. Dit deelgebied op de hoek Transformator- en Contactweg wil men nu al voor wonen geschikt maken en daar komt onder andere een toren van 60 meter. 
 
Iedereen die dat wil, kan
– tot 3 augustus zijn/haar mening, dus een zogeheten zienswijze indienen op de
plannen voor Sloterdijk I-Mediacollege met de MER Haven-Stad
– tot 13 augustus reageren op de concept-Ontwikkelstrategie Haven-Stad
 
De besturen van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen hebben inmiddels gezamenlijk een reactie gestuurd aan de gemeente. Lees hier deze reactie. 
 
Kijk hier voor meer informatie over Haven-Stad.
 

Lees ook De Tuinen van Westerpark , de visie van besturen en tuinders van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen op het versterken van de volkstuinparken in Groot Westerpark en het bevorderen van een grotere openheid en bredere toegankelijkheid van de tuinparken.


VOLKSTUINVERENIGING SLOTERDIJKERMEER

Sloterdijkermeer is een volkstuinvereniging: de leden houden van tuinieren en van recreëren in de natuur. We zijn lid van de bond voor volkstuinders en doen er veel aan om ons tuinpark tot een goede plek te maken voor mensen, dieren en planten. U bent welkom om er te wandelen en genieten van de natuur. Ons tuinpark heeft de status van een stiltegebied. Fietsers worden gedoogd, maar voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer is het hele jaar verboden.

Onze vereniging is opgericht in 1936 en telt 274 tuinen. Het complex grenst aan Tuinpark Nut & Genoegen, dat in 1920 is opgericht en 375 tuinen telt. Beide complexen maken deel uit van de zogenoemde groene long van Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van het Westerpark tot voorbij Tuinpark De Bretten. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Bezoekers en mensen die ook graag een tuin willen op Sloterdijkermeer kunnen op deze website terecht. Je vindt er informatie over activiteiten en over hoe je je als aspirant-tuinder kunt aanmelden voor de wachtlijst. Ook kun je op deze site tuinfoto’s bekijken en wetenswaardigheden over tuinieren nalezen in de kennisbank.

Van 25-27 augustus vindt weer de jaarlijkse tentoonstelling van bloemen, groenten en fruit plaats in het clubhuis. Daarop aansluitend op zondag 27 augustus om 18:30 uur een picknick met oogst van eigen tuin of balkon. Vanaf 17:00 uur kan iedereen (eerder tentoongesteld) groente en fruit inleveren; daarvan worden heerlijke salades en soepen gemaakt. Voor de vleeseters zal de kantineploeg de barbecue aansteken. Heb je producten, wil je helpen in de geïmproviseerde keuken, of alleen mee-eten: meld je aan via uitentuin@sloterdijkermeer.nl 

Kijk vooral ook even in het activiteitenoverzicht van de commissie Uit & Tuin wat er verder de komende tijd op stapel staat.

Besloten communicatiesysteem
Als tuinder kun je met de knop rechtsboven inloggen op een besloten deel van de website. Daar kun je communiceren met andere tuinders en vind je bestuursinformatie en formulieren.

Zolang je nog geen inloggegevens hebt, vind je tijdelijk ook nog hier de links naar belangrijke documenten zoals het schadeformulier inbraak, de boomkapvergunning, hakselen, openingstijden winkel en de regels tuinhuur.

Voor de laatste informatie over de werkuren volg je deze link: Over de werkuren


Torenflat of Groen?

ing actie

College van B &W moet beslissen over toekomst Kavel X

Tijdens een beslissende vergadering op 23 mei j.l. heeft het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie West het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West aangenomen en doorgestuurd naar het College van B & W, dat hier nu verder mee aan de slag moet. Teleurstellend genoeg is daarbij geen gevolg gegeven aan een aantal voorstellen van het comité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen en meer dan 3500 steunbetuigers, ter verbetering voor de transformatie van de voormalige kantoren naar:

  1. Een echt autovrije woonwijk (m.u.v. toegang voor onontbeerlijk nood- en werkverkeer)
  2. Bouw op voldoende afstand van het Brettenpad om te voorkomen dat monumentale bomenrij verloren gaat
  3. Geen nieuwe waterkering zonder dat afdoende is onderzocht of deze wel nodig is en geen schade aanricht aan de groene scheg

Het meest opzienbarende is echter wel dat de bestuurscommissie zelf géén beslissing heeft willen nemen over Kavel X. Voor het huidige parkeerterrein zijn twee voorstellen ingediend: de bouw van een torenflat door projectontwikkelaar Pinnacle en het door velen gedragen plan een groene bestemming te geven aan dit kavel. Reden zouden de hoge kosten voor vergroening zijn, die het stadsdeel zelf niet kan dragen.

Inmiddels heeft het comité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen een uitgebreide brief met commentaar en zienswijzen ingediend bij het college.

Volg de actuele ontwikkelingen over de plannen die de gemeente heeft met het terrein van de voormalige ING-gebouwen, grenzend aan Sloterdijkermeer:  Westerpark Groen

 

Agenda

Bekijk de komende activiteiten bij ons op de tuin, ook voor niet-tuinders.

Naar de agenda

Fotogalerij

De mooiste tuinfoto’s uit heden en verleden samengebracht op een plek.

Naar de galerij

 

Kennisbank

Weetjes en wetenswaardigheden over dieren, planten en tuinieren.

Naar de kennisbank